Tiedote liittohallituksen kokouksesta 6/2016

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n hallitus kokoontui vuoden kuudenteen kokoukseensa 26. - 27.8.2016. Kokouksessa muun muassa seurattiin syksyn suurtapahtumien valmistelujen etenemistä, käynnistettiin vuoden 2017 toiminnan suunnittelu ja päivitettiin liiton toimiston vastuunjakoa.


Toimisto vahvistui kahdella uudella työntekijällä ja uusituilla tehtävänkuvilla

Kokouksessaan liittohallitus valitsi uuden järjestösihteerin toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen sekä tiedottaja-graafikon määräaikaiseen työsuhteeseen. Valitut henkilöt sekä heidän päivitetyt työtehtävänsä esitellään erillisellä tiedotteella heidän työsuhteensa alkaessa 1.9. Työtehtävien uudelleen määrittämisellä pyritään muun muassa parantamaan liiton palvelukokonaisuutta. Merkittävää on muun muassa piirijärjestöjen tukemisen siirtyminen toimistolla vakinaistetun osallisuusasiantuntija Anna Hurmerannan työtehtäväksi. Vastuu liiton tapahtumakokonaisuuksista keskittyy selkeästi järjestösihteerille. Liittohallitus toivoo, että työtehtävien selkeyttäminen ja tehdyt painotukset luovat edellytyksiä liiton palvelujärjestöroolin kehittymiselle sekä tulevaisuuden kasvulle.

Liittokokouspaikaksi varmistui Mikkeli

Liittohallitus päätti kutsua sääntömääräisen liittokokouksen koolle Mikkeliin 25.-27.11. Aiemmin liittohallitus päätti Kaakkois-Suomen piirin esityksestä kokouspaikaksi Kouvolan, mutta samanaikaiset muut suuret tapahtumat edellyttivät kokouspaikan vaihtamista. Liittohallitus päätyi piirin alueella olevaan Mikkeliin paitsi kohtuullisten liikenneyhteyksien vuoksi, myös siksi, ettei alueella ole järjestetty hetkeen liiton tapahtumia. Lisäksi liittokokouksen toivotaan aktivoivan alueen nuorisovaltuustoja. Liittohallitus pahoittelee kokouspaikan vaihtamisesta aiheutunutta sekaannusta!

Ilmoittautuminen liittokokoukseen avataan sekä tiedot majoituskiintiöstä julkaistaan lähiaikoina. Liittokokouksessa käsitellään sääntömääräisten asioiden lisäksi vuosien 2011-2016 strategian arviointi, hyväksytään uusi strategia vuosille 2017-2021, käsitellään vuoden 2015 liittokokouksen hyväksymän ponsiesityksen edellyttämä selvitys sekä hyväksytään reealitalousarvio vuodelle 2017.

Tulevaisuuden kunta, kuntavaalit ja maakuntauudistus painottuvat liiton edunvalvonnassa

Liittohallitus käsitteli ajankohtaisia edunvalvonta-asioita ja hyväksyi kuntavaalikampanjan suunnitelman. Maakuntalain osalta hallitus käsitteli ja hyväksyi lausuntoluonnoksen maakuntalakiin. 29.6. julkaistujen lakiluonnosten pohjalta laadittu lausuntoehdotus julkaistaan liiton jäsenten kommentoitavaksi ennen sen varsinaista hyväksymistä ja toimittamista valtiovarainministeriölle. Liittohallitus toivoo tämän lisäävän liiton edunvalvonnan avoimuutta sekä osallistavuutta.

Tulevaisuuden kunta -uudistuksen osalta liittohallitus käsitteli asiaa koskevaa taustapaperia ja päätti palata sen hyväksymiseen seuraavassa kokouksessaan. Maakuntauudistukseen liittyen liittohallitus keskusteli myös maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamis- ja kehittämishankkeen hakemisesta.

Vuoden 2017 toimintasuunnitelma työstetään syyskuun aikana

Yhtenä kokouksen pääasiana liittohallitus käsitteli tulevan vuoden toiminnan suunnittelua ja hyväksyi suunnitteluprosessin. Prosessi takaa kaikkien liiton eri toimijoiden mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa toimintasuunnitelman laadintaan. Kaikille jäsenille avoin matalan kynnyksen Asiakirjalämpiö järjestetään 3.9, minkä lisäksi jäsenillä on mahdollisuus kommentoida toimintasuunnitelmaluonnosta 12.-18.9. välisenä aikana. Liittohallitukselle, henkilöstölle sekä piirineuvostolle ja tätä kautta piireille on varattu lisäksi omat erityiset mahdollisuudet kommentoida sisältöä. Toimintasuunnitelman laatimisesta vastaavat puheenjohtaja ja pääsihteeri yhdessä koko liittohallituksen kanssa.

Liittohallitus linjasi myös tulevan vuoden talousarvion tuloraamista ja keskusteli menoraamista. Ensi vuodelle ennakoidaan kasvua liiton omarahoituksessa sekä liikevaihdossa. Talouden osalta kuluvan vuoden tulos lupaa ennakoitua, pientä ylijäämää.

LISÄTIETOJA:
 

Kimi Uosukainen, puheenjohtaja, +358 44 777 0561, kimi.uosukainen(at)nuva.fi

Verna Castrén, pääsihteeri, +358 44 331 1194, verna.castren(at)nuva.f