Nuorisovaltuutettuja kuultiin nuorisolain valiokuntakäsittelyssä

Sivistysvaliokunta kutsui Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:ltä asiantuntijan kuultavaksi sekä kirjallisen asiantuntijalausunnon nuorisolain uudistuksesta. Nuva ry:n puheenjohtaja Kimi Uosukainen oli kuultavana valiokunnassa torstaina 29.10. Valiokunta kuuli useita asiantuntijoita, mm. nuorisojärjestöjen kattojärjestö Allianssia.

“Kaikkien nuorisovaltuutettujen puolesta haluan kiittää valiokuntaa tästä mahdollisuudesta sekä tätä edeltäneestä keskustelutilaisuudesta viikko sitten. Esittämämme nuorten osallisuuskirjausten vahvistaminen nuorisolaissa sai varovaisen myönteisen vastaanoton. Toivomme ja odotamme valiokunnan mietinnössään tarkentavan erityisesti lakiesityksen 24§:ää, jolla on suuri merkitys meille nuorille”, Uosukainen toteaa.

Nuva ry. pitää ehdottoman tärkeänä nuorten kuulemista heitä koskevissa asioissa, myös lainsäädäntötyössä. Liiton saama kutsu vahvistaa sen yhteiskunnallisen paikan nuorten osallistumisen ja nuorisovaltuustojen asiantuntijana sekä edunvalvojana.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto on tyytyväinen nuorten osallisuuden korostumiseen lain tavoitteena, mutta kantaa huolta varsinaisten osallisuuskirjausten heikkoudesta. Lakiin tulee saada selkeitä velvoitteita nuorten kuulemiselle. Vaikka nuoria ei osallistettu lakia valmistelleen työryhmän toimintaa, oli edistyksellistä, että nuorisovaltuustoja kuultiin lausuntovaiheessa.


Koko valiokunnalle toimitetun asiantuntijalausunnon voi lukea täältä. 

Lisätietoja:

Kimi Uosukainen, puheenjohtaja, +358 44 777 0561, kimi.uosukainen(at)nuva.fi