Tiedote liittohallituksen ensimmäisestä kokouksesta

Nuva ry:n vuoden 2017 liittohallituksen ensimmäinen kokous järjestettiin Helsingissä 20.-22.1.2017. Järjestäytymiskokouksessa päätettiin muun muassa liittohallituksen vastuunjako, hyväksyttiin vuodelle 2017 hallitusohjelma, suunniteltiin muutoin tulevaa vuotta ja päätettiin hakea liitolle kahta korkeakouluharjoittelijaa.

Hallituksen vastuunjaot

Viikonlopun kokouksessa päätettiin hallituksen sisäisestä vastuunjaosta. Hallitusta puheenjohtaa vuoden 2016 liittokokouksen päätöksen mukaisesti Kimi Uosukainen. Liittohallituksen 1. varapuheenjohtaja Robin Korhonen vastaa palvelusektorista.  Koulutusvastaavaksi valittiin Heli Virtanen ja jäsenyysvastaavaksi Robert Tammi. Liittohallituksen 2. varapuheenjohtaja  Joonas Paavilainen vastaa piiri- ja edunvalvontasektorista. Piirivastaavaksi valittiin Mari Humalajoki ja nuorisovaltuustotuesta vastaavaksi hallituksen jäseneksi Emilia Stolt.

Olethan hallituksen jäseneen yhteydessä, kun sinulla herää tämän vastuualuetta koskeva kysymys tai idea!

Hallitusohjelma hyväksyttiin

Uosukaisen hallitus hyväksyi itselleen hallitusohjelman, joka asiakirjana täydentää liiton toimintaa ohjaavia asiakirjoja ja liittokokouksen päätöksiä sekä selkeyttää liiton toimintatapoja. Hallitusohjelmassa linjataan mm. Nuvalaisuuden, nuva-liikkeen ja nuorisovaltuustoaatteen käsitteiden selventämisestä yhdessä jäsenistön kanssa sekä nuorisovaltuustoliikkeen tunnettuuden edistämisestä.

Lue hallitusohjelma täältä.

Haetaan harjoittelijoita!

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry. hakee korkeakouluharjoittelijaa valtakunnallisen tapahtuman koordinaattoriksi

Nuorten vaikuttajien Huipputapaaminen 2017 kokoaa Suomen nuorisovaltuustojen puheenjohtajat yhteen. Haemme tapahtuman  tuottajaksi ihmistä, jolla on kykyä vaikuttavan tapahtuman järjestämisestä sekä näkemystä nuorten valtakunnallisen kuulemisen kehittämisestä. Hakijan tulee kyetä organisoimaan noin kolmensadan hengen suurtapahtuma ja sen käytännön järjestelyt yhdessä muun toimistomme kanssa.

Huipputapaaminen 2017 järjestetään toukokuussa yhdessä yhteistyötahojemme kanssa Suomi100-juhlavuoden teemalla “Yhdessä”. Tapahtuman käytännönjärjestelyiden lisäksi pääset mukaan suunnittelemaan tapahtuman sisältöjä ja oheisohjelmaa. Tilaisuuden jälkeen vastuullasi on koostaa loppuraportti nuorten kannoista valtiohallinnon tarpeisiin.

Pääset työskentelemään Suomen kovimpien nuorisovaikuttajien kanssa sekä saat vastuuta ja tukea liiton nuorilta vaikuttajilta sekä toimistolta. Lupaamme hektisen, mutta taatusti opettavaisen ja hauskan harjoittelujakson.  Etsimme tekijää ja tarjoamme paljon hyviä kokemuksia tulevaa työ- tai luottamushenkilöuraasi varten!

Harjoittelu alkaa 1.3.2017 tai sopimuksen mukaan, ja kestää kolme kuukautta. Palkka harjoittelusta on 1200 €/ kk. Hakijalla toivotaan olevan 1-2 kuukauden harjoittelutuki.

Lue lisää täältä

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry. hakee taloushallinnon harjoittelijaa

Harjoittelijan pääasiallinen tehtävä on kehittää kymmenen piirijärjestömme taloushallintoa. Perehdyt piirijärjestöjemme toimintaan ja laadit ohjeistuksia piirijärjestöillemme hyvästä hallinnosta. Omasta järjestökokemuksesta on ehdottomasti hyötyä, sillä ohjeita laaditaan ensimmäistä kertaa yhdistyksen hallinnosta vastaaville nuorille.

Pääset työskentelemään Suomen kovimpien nuorisovaikuttajien kanssa sekä saat vastuuta ja tukea liiton nuorilta vaikuttajilta sekä toimistolta. Lupaamme hektisen, mutta taatusti opettavaisen ja hauskan harjoittelujakson.  Etsimme tekijää ja tarjoamme paljon hyviä kokemuksia tulevaa työ- tai luottamushenkilöuraasi varten!

Harjoittelu alkaa 1.3.2017 tai sopimuksen mukaan, ja kestää kolme kuukautta. Palkka harjoittelusta on 1200 €/ kk.

Lue lisää täältä

Toimintaohje kaksikielisyyteen

Liittohallitus hyväksyi toimintaohjeen koskien liiton kaksi- ja ruotsinkielisen toiminnan edistämistä. Pohjana toimintaohjeelle ovat liittokokouksessa 2016 hyväksytyt erisisältöiset liittokokousaloite, ponsiesitys ja toimintasuunnitelmakirjaukset. Toimintaohje yhteensovittaa ja tulkitsee näitä osittain vastakkaisia päätöksiä, jotta liiton toimintaa voidaan järjestää ja kehittää noudattaen yhdistyslakia, hyvää hallintotapaa ja jäsenistön tahtoa. Toimintaohjetta noudatetaan kaikessa liiton toiminnassa.

Lue toimintaohje tästä.

Liittohallitukselle päätettiin perustaa työryhmiä - hae mukaan!

Liittohallitus päätti perustaa liittohallituksen alaisuuteen kaksikielisyystyöryhmän sekä juhlavuositoimikunnan. Kaksikielisyystyöryhmään valitaan korkeintaan viisi henkilöä ja juhlavuositoimikuntaan 7 henkeä.

Työryhmät asetetaan ajalle 20.2. - 24.11.2017. Työryhmät kokoustavat pääsääntöisesti sähköisesti ja mahdolliset kohtuulliset matkakulut korvataan liiton matkustusohjesäännön mukaisesti.

Kaksikielisyystyöryhmän tehtävänä on:

  1. edistää liiton ruotsinkielistä viestintää ja julkaisutoimintaa,

  2. valmistella ja toimeenpanna kaksikielisten nuorisovaltuustojen tukiohjelma yhdessä liittohallituksen kanssa,

  3. tukea liittoa kaksikielisyyden edistämisessä valtakunnallisilla tapahtumalla ja

  4. varmistaa liiton kaksikieliseen toimintaan tarvittava ulkopuolinen rahoitus.

Lue lisää ja hae täältä

Juhlavuositoimikunnan tehtävät ovat:

  1. valmistella ehdotus liiton 20-vuotisjuhlavuoden tapahtumiksi, viestinnäksi, aikatauluksi ja budjetiksi,

  2. tukea liiton toimijoita liittokokouksen 2017 juhlaohjelman järjestelyissä

  3. tuoda yhteen liiton alumnitoimijoita ja hyödyntää alumniyhdistystä juhlavuoden tapahtumissa ja

  4. Valmistella 20-vuotisjuhlavuosijulkaisua sekä sen rahoitusta.

Lue lisää ja hae täältä

Liitolla kaksi uutta jäsenjärjestöä

Vuonna 2016 toteutettiin piirivallankumous, jonka seurauksena 2.1.2017 rekisteröitiin Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n Pirkanmaan piiri ry ja 3.1.2017 rekisteröitiin Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n Sisä-Suomen piiri ry. Hallitus käsitteli uusilta piireiltä tulleet jäsenjärjestöhakemukset ja hyväksyi Sisä-Suomen piirin ja Pirkanmaan piirin liiton jäsenjärjestöiksi!

Piirien maantieteellisiä toiminta-alueita on päivitetty. Nämä muutokset ovat vaikuttaneet siihen, mihin piirijärjestöön jäsenet kuuluvat. Näistä muutoksista tiedotetaan tarkemmin jäsenistölle piakkoin.

Muita päätöksiä:

Vuoden 2017 tapahtumat ja koulutukset

Hallitus vahvisti kokouksessaan vuoden 2017 tapahtumakalenterin. Löydät tapahtumat

Aktiivipäivät ABC

Hallitus päätti Aktiivipäivät ABC:n teemaksi “muuttuva nuorisovaltuusto” sekä keskusteli koulutuksen sisällöistä. Lisätietoja tulossa myöhemmin! Tapahtuman ilmoittautuminen avataan 8.2.

Tietosuojaseloste

Jäsenrekisterin ja jäsenyysprosessien päivittämisen myötä liiton tietosuojaselostetta on päivitetty. Päivitetty tietosuojaseloste löytyy täältä

Jäsenkysely

Hallitus keskusteli jäsenkyselystä ja päätyi toteuttamaan vuonna 2017 kaksi lyhyttä jäsenkyselyä. Jäsenyysvastaava työstää jäsenkyselyä keskustelun pohjalta, ja kysely on tarkoitus toteuttaa helmikuussa.

Matkustusohjesääntö

Matkustusohjesääntö hyväksyttiin ohjaamaan liiton matkakorvausten maksamista. Löydät matkustusohjesäännön

Strategiamittarit

Liittokokouksen hyväksymän uuden strategian toimeenpano käynnistyi liittohallituksessa. Liittohallitus keskusteli muun muassa strategiamittareista ja valtuutti puheenjohtajan valmistelemaan niitä päätettäväksi seuraavaan kokoukseen.