Tervehdys Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry:n liitokokoukselle

Arvoisa puheenjohtaja, hyvä liittokokous,

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto tervehtii Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry:n 22. liittokokousta.

Nuorten osallisuutta edistävän sidosryhmän edustajana on ilo nähdä näin monen nuoren vaikuttajan osallistuvan tähän liittokokoukseen. Kiinnostus järjestötoimintaa kohtaan, yhteisiin asioihin ja halu osallistua niistä päättämiseen on korvaamattoman arvokas voimavara, niin teille SAMOKkina kuin laajemminkin yhteiskunnalle.

Vaikuttamispolun luominen jokaisesta luokkahuoneesta omaan opiskelijakuntaan ja aina valtakunnantasolle saakka on tärkeää. Yhteiskunnassamme tehdään tällä hetkellä monia uudistuksia, joilla on paitsi vaikutuksia meihin nykynuoriin, myös yhteiseen tulevaisuuteemme. Niin koulutuksessa tapahtuvat muutokset, sote-uudistus kuin eläkeratkaisutkin vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen, jossa me nuoret tulemme elämään. Meillä on oikeus ja myöskin velvollisuus olla aktiivisia toimijoita oman tulevaisuutemme rakentamisessa.

Erityisesti lähitulevaisuudessa tehtävä maakunta- ja sote-uudistus ovat tärkeä ja yhteinen vaikuttamisen paikka meille nuorille ja nuorisojärjestöille. Itsenäisen Suomen suurimman hallintouudistuksen tulee rakentaa kestävää tulevaisuutta nuorille. Vaakakuppien tulee olla tasapainossa: nykynuorten palveluista ja tuesta tulee huolehtia ja samalla parantaa tulevaisuutemme kilpailukykyä ja taloudellista asemaa. Kannustan jokaista opiskelija-aktiivia ja opiskelijaliikettä tarttumaan tilaisuuteen ja vaikuttamaan maakuntauudistuksen valmisteluun niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti. Kysymykset nuorten terveyspalveluista, joukkoliikenteestä, kasvu- ja työllisyyspalveluista ja aluekehittämisestä eivät ole yhdentekeviä. Päinvastoin, maakuntien keskiössä olevan elinvoimapolitiikan tulee olla myös sivistys- ja koulutuspolitiikkaa. Meidän nuorten tulee olla mukana niissä pöydissä, joissa yhteisiä päätöksiä tehdään.

Kuten hyvin tiedätte, osallistuminen, vaikuttaminen ja asioista päättäminen ovat tiimipeliä. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto kannustaa teitä liittona, opiskelijakuntien päättäjinä ja nuorina vaikuttajina tarttumaan sellaisiin toimiin, joilla te kannustatte ja innostatte kaikkia opiskelijoita osallistumaan yhteisistä asioista päättämiseen. Opiskelijakunnilla ja niiden toiminnalla on suuri potentiaali lisätä kaikkien opiskelijoiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä lähiympäristössään. Kaikkien opiskelijoiden saavutettavissa oleva toiminta vaatii kuitenkin vahvaa järjestöllistä visiota ja työtä joka puolella Suomea. Siksihän te olette kokoontuneet tähän liittokokoukseen: linjaamaan toiminnan tulevaisuudesta ja kehittämisestä.

Nuorten yhteiskunnallisen aktiivisuuden, mielenkiinnon sekä osallistumiskanavien lisääminen on meidän kaikkien nuorisojärjestöjen yhteinen tehtävä. Aktiivinen ja äänensä esiin tuova opiskelijaliike on aina ollut ja tulee varmasti myös tulevaisuudessa olemaan yksi Suomen vahvuuksista, eräänlainen sosiaalinen innovaatio. Jotta kansakuntamme seuraava vuosisata voisi olla nykyistäkin suurempi menestystarina, tarvitaan yhteiskunnalliseen keskusteluun suurta vaikuttamisen paloa ja edistyksellisiä keskustelunavauksia. Opiskelijaliikkeellä on oma tärkeä panoksensa annettavana paremman Suomen ja maailman rakentamiseksi.

Kun linjaatte tässä liittokokouksessa edunvalvonnallisia kärkiänne ja valitsette liittojohdon niitä toteuttamaan, kannustan teitä myös pohtimaan, miten voitte omalta osaltanne tehdä yhteistyötä eri nuoriso- ja koulutusalan toimijoiden kanssa. Paikallinen yhteistyö ja vaikuttamistoiminta esimerkiksi nuorisovaltuuston kanssa, takaa suuremman vaikuttavuuden. Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton puheenjohtaja toivotan kaiken järjestöjemme välisen yhteistyön tervetulleeksi myös jatkossa!

Toivotan teille vaikuttavaa ja antoisaa liittokokousta yhteisten asioiden äärellä! Kiitos!

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n puolesta,

Kimi Uosukainen

puheenjohtaja