Tiedote puheenjohtajiston kokouksesta 9/2017

Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton puheenjohtajisto käsitteli kokouksessaan 3.10.2017 jäsenten kirjettä liittohallitukselle. Kirjeessä allekirjoittavat esittivät huolensa liittyen muun muassa liittohallituksen toimintakykyyn, johtajuuteen sekä tehtyihin talouspäätöksiin.  Liittohallitus valtuutti kokouksessaan 9/2017 puheenjohtajiston vastaamaan kirjeeseen. Liittohallitus valtuutti myös palvelusektorin varapuheenjohtajan ja koulutusvastaavan laatimaan omat vastineensa kirjeen pohjalta. Puheenjohtajiston vastauksen liittohallituksen puolesta sekä koulutusvastaava Tammen vastineen kirjeeseen voit katsoa täältä. Varapuheenjohtaja Korhonen ei toimittanut julkaistavaa vastinettaan määräaikaan mennessä.

 

Liittohallitus vastaa kirjeessä esitettyyn huoleen liiton taloudesta. Liittohallitus kertoo tehneensä toimenpiteitä, joilla on tasapainotettu liiton taloutta ja mahdollistettu toiminnan kasvua. Ennen kaikkea liittohallitus on toteuttanut liiton jäsenten liittokokouksessa hyväksymää talousarviota sekä sen tavoitteita toiminnan ylijäämäisyydestä. Liittohallituksen johtamiseen kohdistuneeseen kritiikkiin liittohallitus ei yhdy ja toteaa vastauksessaan, että liiton toimintaa on johdettu kohti vakaata kasvua ja liittokokouksen hyväksymää strategiaa on toimeenpantu merkittävällä tavalla.

 

Puheenjohtajisto päätti lisäksi kirjeen johdosta tehtävistä toimenpiteistä. Palvelusektorin varapuheenjohtajan tehtävät päätettiin väliaikaisesti siirtää kokonaisuudessaan puheenjohtajan vastuulle. Muista mahdollisista toimenpiteistä päätetään liittohallituksen kokouksessa palvelusektorin sisäisen käsittelyn jälkeen. Liittohallitus on valmis kehittämään toimintaansa ja johtamistaan jäsenten toiveen sekä saapuneen kirjeen pohjalta.