Tervehdys Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry:n liittokokoukselle

Arvoisa puheenjohtaja, hyvä liittokokous,

 

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto tervehtii Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton liittokokousta.

Nuorten osallisuutta edistävän sidosryhmän edustajana on ilo saada tuoda tervehdys tähän liittokokoukseen. Vihreät nuoret ovat toiminnassaan kuluvina vuosina pitänyt esillä nuorten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien tärkeyttä. Viimeisimmät kuntavaali- ja gallup-tulokset myös kertovat, että moni nuori vaikuttaja on löytänyt vihreistä vaikuttamisareenansa. On myös ilo nähdä näin monen nuoren vaikuttajan osallistuvan tähän liittokokoukseen.

Nuorten yhteiskunnallisen aktiivisuuden, mielenkiinnon sekä osallistumiskanavien lisääminen on meidän kaikkien nuorisojärjestöjen yhteinen tehtävä. Yhteiskunnallisissa asioissa taidokas ja osallistumishaluinen nuoriso niin oppilaskunnissa, some-ryhmissä kuin järjestöissä on aina ollut ja tulee varmasti myös tulevaisuudessa olemaan yksi Suomen vahvuuksista, eräänlainen sosiaalinen innovaatio. Meidän tulee nähdä nuorten osallisuus yhtenä kokonaisuutena, jossa erilaiset tavat vaikuttaa täydentävät toisiaan. Erilaisia osallistumiskanavia tarvitaan rinnakkain, jotta jokaisella nuorella on oikeus vaikuttaa häntä kiinnostaviin asioihin hänelle ominaisilla tavoilla.

Jotta kansakuntamme seuraava vuosisata voisi olla nykyistäkin suurempi menestystarina, tarvitaan yhteiskunnalliseen keskusteluun suurta vaikuttamisen paloa ja edistyksellisiä keskustelunavauksia. Vihreillä nuorilla, kuten kaikilla poliittisilla nuorisojärjestöillä on oma tärkeä panoksensa annettavana paremman Suomen ja maailman rakentamiseksi.

Erityisesti lähitulevaisuudessa tehtävä maakunta- ja sote-uudistus ovat tärkeä ja yhteinen vaikuttamisen paikka meille nuorille ja nuorisojärjestöille. Itsenäisen Suomen suurimman hallintouudistuksen tulee rakentaa kestävää tulevaisuutta nuorille. . Vaakakuppien tulee olla tasapainossa: nykynuorten palveluista ja tuesta tulee huolehtia ja samalla parantaa tulevaisuutemme kilpailukykyä ja taloudellista asemaa. Kannustan jokaista nuorta vaikuttajaa ja teitä liittona tarttumaan tilaisuuteen, ottamaan selvää sote-kiemuroista ja vaikuttamaan maakuntauudistuksen valmisteluun. Kysymykset nuorten terveyspalveluista, joukkoliikenteestä, työllisyyspalveluista ja aluekehittämisestä eivät ole yhdentekeviä. Päinvastoin, maakuntien keskiössä olevan elinvoimapolitiikan tulee olla myös sivistys-, nuoriso- ja koulutuspolitiikkaa.  Meidän nuorten tulee olla mukana niissä pöydissä, joissa yhteisiä päätöksiä tehdään.

Näihin asioihin vaikuttaminen on erityisen kouriintuntuvaa ensi vuonna, kun maassamme on tarkoitus pitää maakuntavaalit. Toteutuessaan nämä vaalit ovat nuorille hyvin haasteelliset: kuinka kertoa maakunnista nuorille kiinnostavalla tavalla, mistä saada nuoria ehdokkaita ja miten saada ehdokkaat puhumaan opiskelijaterveydenhuollosta? Nämä haasteet ovat meille yhteisiä. Toivon, että vihreät nuoret ja vihreä liike osaltaan luo edellytyksiä nuorten aktiivisuudelle myös maakuntatasolla.

Kuten hyvin tiedätte, osallistuminen, vaikuttaminen ja asioista päättäminen ovat tiimipeliä. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto kannustaa teitä liittona ja nuorina vaikuttajina tarttumaan sellaisiin toimiin, joilla te kannustatte ja innostatte kaikkia nuoria osallistumaan yhteisistä asioista päättämiseen.

Kun linjaatte tässä liittokokouksessa edunvalvonnallisia kärkiänne ja valitsette liittojohdon niitä toteuttamaan, kannustan teitä myös pohtimaan, miten voitte omalta osaltanne vaikuttaa ja tehdä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton puheenjohtajana toivotan järjestöjemme välisen yhteistyön tervetulleeksi myös jatkossa!

Toivotan teille vaikuttavaa ja antoisaa liittokokousta yhteisten asioiden äärellä! Kiitos!

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n puolesta,

Kimi Uosukainen

puheenjohtaja