Tiedote liittohallituksen kokouksesta 14/2017

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n liittohallitus kokoontui vuoden 14. ja viimeiseen kokoukseensa Sitran vieraana ja liiton toimistolla 15.–16.12.2017. Kokouksessa arvioitiin kuluneen vuoden toimintaa tarkennetun toimintasuunnitelman, kärkihankkeiden sekä hallitusohjelman toteutumisen osalta. Talous- ja hallintoasioista käsiteltiin liiton taloudellista tilannetta, syksyn jäsenkyselyn toimenpiteiden toteutumista sekä osaamiskeskusneuvottelujen etenemistä.

Lisäksi kokouksessa käytiin läpi tapahtumien sekä koulutusten järjestelyjä ja menneistä koulutuksista saatua palautetta. Myös muun muassa piiritoimintaa ja Maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamis- ja kehittämishankkeen tilannetta käytiin läpi. Asialistalla oli myös henkilöstöasioita sekä liiton brändityön prosessin käynnistäminen. Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton Alumnit ry hyväksyttiin liiton jäsenjärjestöksi. Liiton vuoden 2018 vuosikello hyväksyttiin vahvistettavaksi tulevalle liittohallitukselle.

Liittohallituksen arvio kuluneesta vuodesta

Liittohallitus arvioi toimintasuunnitelman sekä kärkihankkeiden toteuttamista kuluneen vuoden aikana. Toimintasuunnitelman toteutumista arvioitiin liittohallituksen alkuvuonna hyväksymän tarkennetun toimintasuunnitelman avulla. Tarkennettu toimintasuunnitelma on jaettu yhdeksään vastuualueeseen, ja kunkin vastuualueen toimintasuunnitelmakirjausten toteutumiselle annettiin arvosana asteikolla 1-5. Arviointi on tehty myös syyskuun puoliväliarvioinnissa, jonka tuloksia voit tarkastella täällä.

Päätösarvioinnissa vastuualueiden saamat keskiarvot ja esimerkit toiminnasta:

 • Valtakunnallinen edunvalvonta: kokonaisarvosanan 3,4/5. Kuluneen vuoden vaaleihin liittyviin toimenpiteisiin ja tulevan vuoden vaaleihin valmistautumiseen liittyviä kirjauksia on jäänyt toteutumatta. Sen sijaan liiton ja sen jäsenten osallistuminen eri tilaisuuksiin, yhteistyö Kuntaliiton ja ministeriöiden kanssa sekä maakunnallisten nuorisovaltuustojen kartoitus ja tukeminen ovat ottaneet suuria edistysaskelia.

 • Piiritoiminta: kokonaisarvosana 3,1/5. Yhteydenpito piireihin, kehittämistyö sekä piirien osallistaminen liiton viestintään ovat jääneet joiltakin osin vajavaisiksi. Sen sijaan alkuvuoden piiritoimijakoulutus keräsi paljon kiitosta, ja piirien osallistamisessa koulutusten seurantaan sekä maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamishankkeen alueelliseen ohjausryhmään on onnistuttu hyvin.

 • Nuorisovaltuustotuki: kokonaisarvosana 2,5/5. Monista vastuualueen suunnitelluista toimepiteistä on luovuttu kesän puolivälitarkastelun yhteydessä, mutta muun muassa Nuvalaisen käsikirjan valmistuminen ja PeVaVa -koulutusten kehittäminen ovat nostaneet nuorisovaltuustoille tarjotun tuen tasoa.

 • Koulutukset: kokonaisarvosana 3,7/5. Verkkokoulutusten kehittämistyö jäi ensi vuodelle, eikä koulutusten kaksikielisyydessä ole otettu edistysaskelia. Suuria onnistumisia ovat olleet ohjaajien koulutuksen järjestäminen sekä koulutusten sisällön, koulutettavien sekä koulutusten tapahtumapaikkojen valintakriteerien kehittäminen.

 • Viestintä: kokonaisarvosana 3,3/5. Liiton toimijoiden kouluttamisessa viestintään sekä viestintästrategian kehittämisessä on vielä työmaata. Viestintäasiantuntijan palkkaaminen syksyllä, materiaalien tuottaminen graafisen ohjeistuksen mukaisiksi sekä some-viestinnän monipuolistuminen ovat kehittäneet liiton viestintää eteenpäin.

 • Jäsenyys 2,4/5. Hallituspestin vaihdosten takia joidenkin vastuualueiden kehitystyö on jäänyt tauolle. Kuitenkin liiton jäsenmäärä on kasvanut voimaan astuneen kuntalain, kuntakontaktoinnin ja jäsenyyden markkinoinnin myötä. PeVaVa-koulutukset ovat kaiken kaikkiaan myyneet hyvin.

 • Hallinto: kokonaisarvosana 3,5/5. Kansainvälisen yhteistyön kehittämiseen ja toteuttamiseen ei ole juuri riittänyt resursseja. Sen sijaan liiton strategian jalkauttaminen liiton toimintaan sekä strategisten mittarien kehittäminen ovat olleet suuria edistysaskeleita.

 • Talous: kokonaisarvosana 4,3/5. Erityisen hyvin on onnistuttu talouden seurannassa, avustusten jakamisessa piireille sekä taloudellisen resurssien lisäämisessä omien tuotteiden myynnin ja yleisavustuksen sekä jäsenmaksutulojen kasvattamisen myötä. Varainhankintatuotteiden kehittämisessä ja markkinoinnissa on kuitenkin vielä parantamisen varaa.

 • Hallitusohjelman toteuttaminen: kokonaisarvosana 3,1/5. Muun muassa sähköisten koulutusten kehittäminen ja jäsenyysprosessien sähköistäminen on jäänyt toteutumatta. Erityisesti strategiamittareiden laadinta ja seuranta ovat edistäneet hallitusohjelman toteutumista.

  Loppuarvioinnin yhteydessä käytiin läpi myös liiton kärkihankkeiden toteutumista.  Käsitellyt kärkihankkeet olivat Piirien ja liiton yhteistoiminta on saumatonta,  Liitto tukee nuorisovaltuustojen välistä yhteistyötä  sekä Nuorisovaltuustotoiminta edistää kaikkien nuorten osallistumista.  Loppuarviointeja pääset tarkastelemaan täältä.

  Piiritoimijakoututus 2018

  Piiritoimijakoulutus järjestetään 3.–4.2.2018. Koulutuksen hinnaksi päätettiin 75 euroa.

  Aktiivipäivät ABC & HC 2018

  Seuraava Aktiivipäivät ABC & HC -koulutus järjestetään Ylivieskassa 16.–18.3.2018. Aktiivipäivien teema noudattaa vuoden 2018 koulutusten pääteemaa ”vaalit ja yhteiskunnallinen keskustelu”.

  Liittohallituksen vallanvaihto

  Kokouksen yhteydessä 16.12. järjestettiin liittohallituksen vallanvaihto, johon osallistuivat myös vuoden 2018 liittohallituksen jäsenet. Uusi liittohallitus jatkoi perehtymistään myös sunnuntaina 17.12.


  LISÄTIETOJA:

  Kimi Uosukainen, puheenjohtaja, +358 44 777 0561, kimi.uosukainen(at)nuva.fi

 

Hyvää joulua.jpg