Tervehdys Eurooppanuoret ry:n liittokokoukselle

Arvoisa puheenjohtaja, hyvä liittokokous,

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto tervehtii Eurooppanuorten liittokokousta.

Nuorten yhteiskunnallista aktiivisuutta ja osallisuutta edistävän sidosryhmän edustajana on ilo saada tuoda tervehdys tähän liittokokoukseen. Nuorten EU-tietouden ja –mielenkiinnon lisääminen sekä EU-tason vaikutusmahdollisuuksien tarjoaminen nuorille ovat tärkeitä tehtäviä. On myös ilo nähdä näin monen nuoren vaikuttajan osallistuvan tähän liittokokoukseen. 

Äkkiä voisi ajatella, että meidän nuvalaisten keskittyessä kunta- ja maakuntatason vaikuttamiseen ja teidän Eurooppanuorten EU-tason osallistumiseen, ei järjestöillämme olisi paljoa yhteistä. Onneksi me kaikki tiedämme, että asia on päinvastoin. Nuorten oikeus osallistua päätöksentekoon ja paremman maailman rakentamiseen on jatkumo, jonka pitäisi ulottua aina jokaisesta koululuokasta kunta-, maakunta- ja valtakunnan tasolle sekä aina EU- ja YK-tasolle saakka. Tämän ketjun toimivuus on yhä tärkeämpää, mitä suuremmaksi päätöksentekomme keskinäisriippuvaisuus kasvaa. Think globally, act locally –ajattelu kuvaa hyvin järjestöjemme suhdetta, joskin ajattelua saa tapahtua kaikilla järjestötasoilla.

Liittomme vakiintuneen kannan mukaan: ”nuorten on oltava edustettuna niissä pöydissä, joissa
päätöksiä tehdään.” Olivatpa nämä pöydät sitten Pöytyällä, Pittsburghissa tai Pariisissa. Teemme tärkeää, toisiamme täydentävää työtä, josta kokonaisuutena syntyy nuoria osallistava
päätöksentekojärjestelmä.

Nuorten yhteiskunnallisen aktiivisuuden, mielenkiinnon sekä osallistumiskanavien lisääminen on
meidän kaikkien nuorisojärjestöjen yhteinen tehtävä. Yhteiskunnallisissa asioissa taidokas ja
osallistumishaluinen nuoriso niin oppilaskunnissa, some-ryhmissä kuin järjestöissä on aina ollut ja tulee varmasti myös tulevaisuudessa olemaan yksi Suomen vahvuuksista, eräänlainen sosiaalinen innovaatio.

Jotta kansakuntamme seuraava vuosisata voisi olla nykyistäkin suurempi menestystarina ja yhteinen Unionimme nykyistä täydellisempi, tarvitaan yhteiskunnalliseen keskusteluun suurta vaikuttamisen paloa ja edistyksellisiä keskustelunavauksia. Eurooppanuorilla on oma tärkeä ja ainutlaatuinen asemansa yhteiskunnallisessa keskustelussa vastuullisena EU-keskustelijana. Tämän tärkeys korostuu erityisesti nuorten EU-tietoisuuden lisäämisessä.

Kuten hyvin tiedätte, osallistuminen, vaikuttaminen ja asioista päättäminen ovat tiimipeliä. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto kannustaa teitä liittona ja nuorina vaikuttajina tarttumaan sellaisiin toimiin, joilla te kannustatte ja innostatte kaikkia nuoria osallistumaan yhteisistä asioista päättämiseen.

Kun linjaatte tässä liittokokouksessa edunvalvonnallisia kärkiänne ja valitsette liittojohdon niitä
toteuttamaan, kannustan teitä myös pohtimaan, miten voitte omalta osaltanne vaikuttaa ja tehdä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton puheenjohtajana toivotan järjestöjemme välisen yhteistyön tervetulleeksi myös jatkossa!

Lopuksi haluan toivottaa teille oikein hyvää 20-vuotisjuhlavuotta. Meidän liittomme 20-
vuotissynttärit tulevat hieman perässä, nimittäin ensi vuonna. On ilahduttavaa nähdä, että liki
samoihin aikoihin 90-luvun lopulla on huomattu nuorten tarve saada osallistua paitsi kotikuntiensa myös EU:n kehittämiseen. Elämme järjestöinä siis samaa vaikuttamisen ja maailman parantamisen heräämistä.

Toivotan teille vaikuttavaa ja antoisaa liittokokousta yhteisten asioiden äärellä! Kiitos!

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n puolesta,

Kimi Uosukainen
puheenjohtaja