Tiedote liittohallituksen kokouksesta 2 / 2017

Liha kuntaliiton vieraana.jpeg
Suomen Nuorisovaltuustojen liiton vuoden 2017 liittohallituksen toinen kokous järjestettiin Helsingissä 24.-25.2.2017. Kokouksen ensimmäisenä päivänä liittohallitus oli Kuntaliiton vieraana. Aamu alkoi Kuntaliiton toimitusjohtajan Jari Koskisen tervehdyksellä, sekä yhteisellä keskustelulla Kuntaliiton ajankohtaisista aiheista, edunvalvonnasta sekä tulevista kuntavaaleista. Toinen päivä kokoustettiin liiton toimistolla. Kokouksessa käsiteltiin muunmuassa kärkihankesuunnitelmat, liitto- ja piiritoiminnan opasta sekä strategian arviointia.
 

Kärkihankkeet

Hallitus hyväksyi kolme kärkihankesuunnitelmaa ja yhden osittain (käsitellään hallituksen kokouksessa 4/2017). Liiton toimintasuunnitelma on rakennettu neljän vuosittain vaihtuvan kärkihankkeen ympärille. Kärkihankkeet ovat liiton toiminnan kehittämiskokonaisuuksia, jotka näkyvät ja kuuluvat kaikessa liiton toiminnassa. Kärkihankkeet toteuttavat liiton strategiaa käytännön tasolla. Kärkihankesuunnitelmat julkaistaan myöhemmin, ja niiden toteutumista arvioidaan avoimessa puolivuotiskatsauksessa. Kärkihankkeet ovat:

1. Nuorisovaltuustotoiminta edistää kaikkien nuorten osallistumista (Vastuussa Robert Tammi)

Kärkihankkeen tavoitteena on, että paikalliset-, piiri- ja liittotason toimijat toimivat avoimesti ja edistävät kaikkien nuorten osallisuutta. Luottamustehtäviin valittuja nuoria koulutetaan sekä heille tarjotaan työkaluja nuorten osallistamiseen. Toimintaa kehitetään parantamalla kaikkien nuorten yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua riippumatta sosioekonomisesta asemasta.

2. Liitto tukee nuorisovaltuustojen välistä yhteistyötä (Vastuussa Emilia Stolt)

Kärkihankkeen tavoitteena on nuorisovaltuustojen herätteleminen, kannustaminen ja valmentaminen alueelliseen yhteistyöhön ja ylikunnalliseen vaikuttamiseen. Tärkeimpänä toimenpiteenä on maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamis- ja kehittämishanke sekä maakunnallisten nuorisovaltuustojen osallistava suunnittelu yhteistyötahojen kanssa.

3. Nuorisovaltuustot juhlivat itsenäistä Suomea ja nuorten osallistumista (Vastuussa Heli Virtanen)

Kärkihankkeen myötä liitto juhlii itsenäisyyttä ja korostaa suomalaisen kansanvallan ja avoimen demokratian merkitystä sosiaalisena innovaationa. Nuorten osallistumisessa juhlistetaan nuorisolain voimaantuloa, kuntalain siirtymäsäännösten päättymistä sekä maakuntalain säätämistä.

4. Piirien ja liiton yhteistoiminta on saumatonta (Vastuussa Mari Humalajoki)

Kärkihankkeen tavoitteena on lisätä liiton ja piirien välistä yhteistyötä ja kommunikointia. Piirijärjestöjä tuetaan ja autetaan, sekä liiton ja piirien välistä yhteishenkeä edistetään. Liiton ja piirien toimintaa selkeytetään sekä kehitetään, jotta piirit olisivat osa liiton toiminnallista kokonaisuutta. Liitto ja piirijärjestöt toteuttavat yhdessä strategiaa.

 

Liitto- ja piiritoiminnan opas

Kokouksessa käsiteltiin liitto- ja piiritoiminnan oppaan sisältöä ja valtuutettiin piirivastaava Humalajoki jatkamaan oppaan valmistelua käydyn keskustelun pohjalta. Sisältöjen valmistelun tueksi piiritoimijoille toteutetaan pienimuotoinen sähköinen kysely. Piirihallitukselle sekä jäsenistölle tarjotaan avoin kommentointinmahdollisuus työn edetessä ja piirineuvosto toimii koko ajan kumppanina oppaan valmistelussa.

Opas julkaistaan piiritoimijoiden koulutuksessa 2018. Oppaassa käsitellään muun muassa seuraavia aiheita: liiton ja piirien vastuut ja toimialueet, edunvalvonta, palvelut, yhteistyö, talous sekä viestintä.

 

Tilinpäätöksen hyväksyminen

Hallitus hyväksyi ja allekirjoitti tilinpäätöksen vuodelta 2016. Vuosi 2016 oli liiton talouden kannalta positiivinen: liiton saama avustus nousi, liikevaihto kasvoi merkittävästi, oma varainhankinta vahvistui sekä tilikauden tulos oli suunnitellusti positiivinen. Liiton omavaraisuus kasvoi hallituksen hyväksymän keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman mukaisesti. Valitettavasti jäsenmaksutulot jäivät alle vuoden 2015 tason, mikä edellyttää asian tarkempaa seuraamista kuluvana vuonna.

 

Strategian arviointimittarit

Liittokokouksessa 2016 hyväksyttyä strategiaa mitataan jatkossa puolivuosittain ja hallitus ottaa tällöin kantaa tarvittaviin toimiin strategian toteutumisen varmistamiseksi. Asetettujen mittareiden avulla kehitetään liiton tiedolla johtamista, tilastointia sekä tiedonhallintaa. Strategiamittareille asetettiin myös selkeät tavoitetasot, jotka ohjaavat muun muassa liiton toiminnan suunnittelua vuodelle 2018. Strategiamittarit julkaistaan jäsenistölle stilisoinnin jälkeen viimeistään ensimmäisen strategian arvioinnin jälkeen. Ensimmäinen strategian arviointi toteutetaan 31.7.2017 mennessä.

 

Paikallisten koulutusten tilannekatsaus

Hallitus kävi läpi myös paikallisten koulutusten tilausmäärät. Paikallisia koulutuksia on tilattu viime vuosiin nähden ennätyspaljon. Kiitos kaikille tilaajille ja kouluttajille!

 

ABC:n tilannekatsaus

Hallitus kävi läpi kokouksessaan Aktiivipäivät ABC:n käytännön järjestelyiden sekä ohjelman suunnittelun tilanteen. Viimeisimmän ohjelman näet nettisivuiltamme http://www.nuva.fi/aktiivipaivat-abc/. Hallitus odottaa innolla Aktiivipäiviä!