Kaksikielisyystyöryhmä ja juhlavuositoimikunta ovat aloittaneet toimintansa!

Kaksikielisyystyöryhmä on nimitetty!

Puheenjohtajisto on kokouksessaan 3/2017 asettanut kaksikielisyystyöryhmän. Työryhmä on asetettu ajalle 20.2. - 24.11.2017. Työryhmän muistio käsitellään aina sitä seuraavassa liittohallituksen kokouksessa, väliraportit hallituksen puheenjohtajan niitä pyytäessä ja loppuraportit työryhmien määräajan päättymistä seuraavassa liittohallituksen kokouksessa.

Kaksikielisyystyöryhmän tehtävät:

 1. edistää liiton ruotsinkielistä viestintää ja julkaisutoimintaa,
 2. valmistella ja toimeenpanna kaksikielisten nuorisovaltuustojen tukiohjelma yhdessä liittohallituksen kanssa,
 3. tukea liittoa kaksikielisyyden edistämisessä valtakunnallisilla tapahtumalla ja
 4. varmistaa liiton kaksikieliseen toimintaan tarvittava ulkopuolinen rahoitus.

Valittiin kaksikielisyystyöryhmään seuraavat henkilöt:

 • Erin Melán, puheenjohtaja
 • Hermanni Haaparanta, varapuheenjohtaja
 • Samuli Kantola
 • Isabella Strandén
 • Samuel Skrifvars

Juhlavuositoimikunta on aloittanut työskentelynsä!

Liitto on aloittanut  20-vuotisjuhlavuotensa suunnittelun! Juhlavuositoimikunta asetettiin ajalle 20.2. - 24.11.2017. Juhlavuositoimikunnan muistio käsitellään aina sitä seuraavassa liittohallituksen kokouksessa, väliraportit hallituksen puheenjohtajan niitä pyytäessä ja loppuraportit työryhmien määräajan päättymistä seuraavassa liittohallituksen kokouksessa.

Juhlavuositoimikuntaan kuuluvat:

 • Kimi Uosukainen, puheenjohtaja
 • Verna Castrén, sihteeri
 • Sonja Julkunen, varalla Santeri Lohi
 • Iida Seppälä, varalla Riina Kasurinen,
 • Aisha Benahmed
 • Minna Lappi

Juhlavuositoimikunnan tehtävät:

 1. valmistella ehdotus liiton 20-vuotisjuhlavuoden tapahtumiksi, viestinnäksi, aikatauluksi ja budjetiksi,
 2. tukea liiton toimijoita liittokokouksen 2017 juhlaohjelman järjestelyissä
 3. tuoda yhteen liiton alumnitoimijoita ja hyödyntää alumniyhdistystä juhlavuoden tapahtumissa ja
 4. valmistella 20-vuotisjuhlavuosijulkaisua sekä sen rahoitusta