Kokoustiedote 3 / 2017

Liittohallitus kokousti vuoden kolmannen ja neljännen kokouksensa Aktiivipäivät ABC -tapahtuman yhteydessä. Liiton historiassa toista kertaa järjestettyyn avoimeen liittohallituksen kokoukseen osallistui liki 90 liiton jäsentä. Lisäksi liittohallitus käsitteli henkilöstöasioita erillisessä kokouksessa.

Avoimessa kokouksessa esiteltiin jäsenistölle liiton toimintakertomus vuodelta 2016. Kokouksessa käytiin keskustelua vuoden 2016 toiminnasta. Liittohallitus päätti esittää liittokokoukselle 2017 toimintakertomuksen hyväksymistä. Kokouksessa kuultiin myös liittohallituksen jäsenten raportit koordinaatiovastuullaan olevista kärkihankkeista sekä niihin liittyvistä toimenpiteistä. Lopuksi käytiin keskustelua myös kärkihankkeiden toimeenpanosta.

Liittohallituksen avoin kokous keskittyi ennen kaikkea jäsenistön aloitteiden käsittelemiseen. Liittohallitukselle esitettiin aloitteita seuraavista aiheista:

  • yhteistyön tiivistäminen opiskelijajärjestöjen kanssa koulutusleikkauksien vastustamiseksi
  • valtakunnallisten tapahtumien ja paikallisten koulutusten hintojen alentaminen, jotta jokaisella kunnalla olisi mahdollisuus lähettää osallistujia niihin
  • kuntien, nuorisovaltuustojen ja nuvalaisten kannustaminen näkemään nuorisovaltuustojen lakiinkirjauksen tuoma lisäarvo lakisääteisen pakon sijaan
  • liiton osallistuminen Plan Suomen lastenhallituksen Tyttöjen päivän tempaukseen

Lisäksi kokouksessa käytiin keskustelua liiton EU-tasoisesta vaikuttamisesta, kansainvälisestä yhteistyöstä, piirien osallistumisesta Nuorten vaikuttajien Huipputapaamiseen, liiton piirijaon uudistamisesta sekä nuorisovaltuuston perustamisesta Helsinkiin.

Liittohallitus merkkasi tulleet aloitteet sekä niistä käydyn keskustelun tiedoksi pöytäkirjaan. Aloitteet valmistellaan seuraavaan liittohallituksen kokoukseen mahdollisia jatkotoimia varten. Kokoustiedotteen 5/2017 yhteydessä julkaistaan kooste mahdollisista toimista, joihin aloitteiden pohjalta ryhdytään.


Liittohallitus toivoo, että aktiivinen keskustelu jäsenten kanssa liiton toiminnan kehittymisestä jatkuu läpi koko vuoden!

Lisätietoja:

Kimi Uosukainen                                        

Puheenjohtaja                               

+358 44 777 0561                                        

kimi.uosukainen@nuva.fi