Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto käynnistää hankkeen maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamiseksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt (22.3.2017) Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamis- ja kehittämishankkeelle 80 000 euroa.

Rahoitus kattaa kolmivuotisen hankkeen ensimmäisen vuoden. Hanke on jatkoa liiton vuosina 2015-2016 käynnissä olleelle “Perusta, vakiinnuta, vahvista -hankkeelle, jossa kehitettiin tukea ja koulutusta kunnallisille nuorisovaltuustoille uuden kuntalain myötä.  Nyt käynnistyvällä hankkeella vastataan hallituksen kaavailemaan aluehallinto uudistukseen, jonka myötä maakuntiin tulee perustaa 18 uutta maakunnallista nuorisovaltuustoa nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien takaamiseksi. Hallituksen esityksen mukaan maakunnalliset nuorisovaltuustot ovat tiiviisti yhteydessä kunnallisiin nuorisovaltuustoihin, koska niiden jäsenet valitaan niistä.

“Ketkä muut ovat parhaita suunnittelemaan maakunnallisia nuorisovaltuustoja kuin niiden kuntien nuoret, joista edustajat valitaan? Haluamme, että maakuntien nuoret pääsevät itse suunnittelemaan ja valmistelemaan sellaista vaikuttamisjärjestelmää, jossa he pääsevät parhaiten vaikuttamaan“,  Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n puheenjohtaja Kimi Uosukainen toteaa.

“Hankkeella on todella kiire ja kysyntää. Väliaikaiset maakuntahallinnot käynnistyvät heinäkuun alussa, eikä meidän tietoon ole kantautunut että maakunnissa oltaisiin vielä pohdittu nuorten osallisuuteen liittyviä kysymyksiä. Haluamme varmistaa, että nuoret pääsevät vahvasti mukaan rakentamaan maakunnallisia nuorisovaltuustoja muun  maakuntahallinnon rakentamisen ohessa”,  Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n puheenjohtaja Kimi Uosukainen jatkaa.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry. kartoitti olemassa olevat maakunnalliset ja ylikunnalliset vaikuttajaryhmät keväällä 2016 ja käynnisti hankkeen suunnittelun sen myötä. Hankkeessa perustetaan, vakiinnutetaan ja vahvistetaan maakunnallisia ja ylikunnallisia vaikuttajaryhmiä kehittämällä erilaisia malleja maakunnallisten nuorisovaltuustojen vaikuttamiselle ja toteuttamiselle.

Hankkeen lämmittelykierros käynnistyy jo huhtikuun lopulla, kun Nuva ry. järjestää viidessä maakunnassa verkostoitumistilaisuuden alueen kunnallisille nuorisovaltuustoille. Hankkeen koordinoimiseksi liitto etsii kahta nuorten vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksien kehittämisestä ja alueuudistuksesta kiinnostuneita osaajaa. Hankkeen projektipäällikön ja projektisihteerin paikoista saat lisätietoja tästä.

Lisätietoja:

Kimi Uosukainen

puheenjohtaja

+358 44 777 0561

kimi.uosukainen(at)nuva.fi