Hallituksen kärkihankkeet nuorten vaikuttajien arvioinnissa

Tiedote.
Julkaistu: 18.05.2017 klo 13:57
Julkaisija: Valtion nuorisoneuvosto

Paasitoriniin kokoontuu yli sata nuorta vaikuttajaa ympäri Suomea, kun Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n ja valtion nuorisoneuvoston järjestämä nuorten vaikuttajien Huipputapaaminen – Huippis järjestetään 22.5.2017.

Tilaisuus avataan uudella tavalla, kun innostavan ja inspiroivan puheenvuoron tulee pitämään juontaja ja toimittaja Jenni Pääskysaari. Pääskysaari tunnetaan mm. tytöille ja pojille kirjoitetuista kannustavista kirjoista. Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton puheenjohtaja Kimi Uosukainen johdattaa nuoret päivän teemaan, hallituksen kärkihankkeiden arviointiin ja Suomen ja nuorten tulevaisuuden pohdintaan.

Päivän teemat ovat ajankohtaisia poliittisia kysymyksiä, jotka linkittyvät suoraan nuorten arkeen. Paasitornissa nuoret pääsevät arvioimaan Sipilän hallituksen kärkihankkeita ja pohtimaan satavuotiaan Suomen tulevaisuuden näkymiä. Tilaisuuden pääpaino on työryhmätyöskentelyssä, jossa ääni on nuorilla. Sisällöt ovat muotoutuneet nuorten toiveiden pohjalta: käsittelyssä on nuorten työllisyyteen, opiskeluun, harrastamiseen, tulevaisuuteen ja osallisuuteen liittyviä teemoja. Työryhmien vetäjät ja osallistujat ovat kaikki nuoria, muut osallistujat pääsevät kuuntelijan rooliin. Työryhmiä alustaa aamupäivällä työministeri Lindström ja iltapäivällä Sitran asiantuntija Kalle Nieminen.

Työryhmien ajatuksista ja ratkaisuehdotuksista tehdään kooste, jonka sisältöä valtion nuorisoneuvosto ja Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto vievät eteenpäin. ”Tämän päivän päätökset vaikuttavat nuoriin, ja nuoret ovat oman elämänsä parhaita asiantuntijoita. Heidän mielipiteillään, näkemyksillään ja kokemuksellaan saadaan arvokasta tietoa päätöksenteon eri vaiheisiin. Huippiksen työryhmistä päättäjät ja virkamiehet saavat koko Suomen kattavasti nuorten näkökulmia työnteon tueksi” summaavat Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton puheenjohtaja Kimi Uosukainen ja valtion nuorisoneuvoston pääsihteeri Herttaliisa Tuure. Satavuotiaaseen Suomeen saadaan jokaiseen kuntaan nuorisovaltuusto ja vaikuttamiskanava nuorille. Nuorten mahdollisuudet vaikuttaa oman kuntansa asioihin on parantunut, mutta vielä monien nuorien ääni ei kuulu. Vaikuttamisen kanavat tuleekin olla moninaiset toteaa Tuure.

”Haluan nuorisovaltuutettujen puolesta kiittää Valtion nuorisoneuvostoa ja eduskunnan puhemiestä yhteistyöstä Huipputapaamisen järjestelyissä. Huippis on nuorille ennennäkemätön mahdollisuus arvioida maan hallituksen työtä sekä kääntää katse Suomen tulevaisuuteen. Luvassa on varmasti vaikuttava päivä!” puheenjohtaja Kimi Uosukainen.

Huipputapaaminen järjestetään nyt toista kertaa. Huippis kokoaa eri puolilta Suomea nuorisovaltuuston edustajia ajankohtaisten poliittisten teemojen ympärille.

Tilaisuus päättyy eduskunnan puhemiehen Maria Lohelan vastaanotolle Pikku Parlamenttiin.

Seuraa somessa: 
#huippis2017
#nuva  
#tietoanuorista

Huippiksen ohjelma: http://www.nuva.fi/huippis2017/

Huippiksen työryhmät: http://www.nuva.fi/huippiksen-tyryhmt

Kiinnostuitko Huippiksesta, tilaisuutta on mahdollista tulla seuraamaan ennakkoilmoittautumalla susanna.elenius@nuva.fi

Media on tervetullut seuraamaan Huippista ja työryhmätyöskentelyä Paasitorniin, Paasitorninkatu 5 A, 00530 Helsinki.

Mahdolliset puheenvuoronpitäjien haastattelut: juontaja Jenni Pääskysaari avajaispuheen päätteeksi, Ministeri Lindström puheenvuoron päätteeksi, asiantuntija Kalle Nieminen puheenvuoron päätteeksi, puheenjohtaja Kimi Uosukainen tilaisuuden aikana. Haastattelupyynnöt pyydetään esittämään mahdollisuuksien mukaan etukäteen herttaliisa.tuure@minedu.fi.

Nuorten vaikuttajien haastattelut ovat mahdollisia koko päivän ajan.

Median ennakkoilmoittautumiset susanna.elenius@nuva.fi tai herttaliisa.tuure@minedu.fi

Tilaisuuden ohjelma:

9.30 Tilaisuuden avaus
Avaajana juontaja ja toimittaja Jenni Pääskysaari
9.45 Nuorisovaltuustot satavuotiaassa Suomessa
Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton puheenjohtaja Kimi Uosukainen
10.00 Ensimmäisten työryhmien alustus
Puhujana työministeri Jari Lindström (ps.)
10.15 Siirtyminen ensimmäiseen työpajaan
10.30 Ensimmäinen työpaja: Hallituksen kärkihankkeet
11.30 Lounas
12.15 Toisen työpajan alustus
Puhujana Sitran asiantuntija Kalle Nieminen
12.30 Siirtyminen toiseen työpajaan
12.45 Toinen työpaja: Tulevaisuuden Suomi
13.45 Tauko
Vapaata verkostoitumista sekä tutustumista oheisohjelmaan
14.00 Työpajojen tulosten läpikäynti
Työryhmien puheenjohtajat esittelevät keskeiset tulokset
15.00 Päivän lopetussanat

Valtion nuorisoneuvsto on valtioneuvoston asettama nuorisotyön ja -politiikan asiantuntijaelin, johon valtioneuvosto kutsuu jäseniksi nuorten kasvu- ja elinoloihin perehtyneitä henkilöitä.

Valtion nuorisoneuvoston lakisääteisinä tehtävinä ovat:

1) käsitellä nuorten kannalta laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä asioita ja arvioida valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutuksia nuoriin ja nuorille suunnattuihin palveluihin ja toimintoihin;
2) tehdä aloitteita ja esityksiä nuorisopolitiikan kehittämiseksi;
3) tuottaa ajankohtaista tietoa nuorista ja heidän elinoloistaan;
4) antaa opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunto valtakunnalliseen nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaan otettavista asioista;
5) seurata toimialan kansainvälistä kehitystä ja yhteistyötä.

Keskeisinä välineinä valtion nuorisoneuvostolla ovat nuorten arvoja ja asenteita seuraavat Nuorisobarometri, nuorten hyvinvoinnin indikaattorit sekä muu tietotuotanto.

Valtion nuorisoneuvosto tekee aloitteita ja esityksiä nuorisopolitiikan kehittämiseksi, tuo nuorten näkökulmaa esiin päätöksenteossa, arvioi nuorisopolitiikan toteutumista valtakunnallisesti, seuraa toimialan kansainvälistä kehitystä ja yhteistyötä sekä tuottaa ajankohtaista tietoa nuorista ja heidän elinoloistaan.