Tiedote liittohallituksen kokouksesta 5/2016

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n hallitus kokoontui vuoden viidenteen kokoukseensa 05. - 07.05.2017. Kokouksessa muun muassa seurattiin syksyn suurtapahtumien valmistelujen etenemistä, käynnistettiin vuoden 2018 toiminnan suunnittelu, vahvistettiin toimistoa uusilla rekrytoinneilla sekä valittiin #nuorikunta -kampanjan voittajat.

Liittohallitus palkitsi #nuorikunta-kampanjan onnistujia

Ylivieskan nuorisovaltuusto on voittanut toiminnallaan parhaan nuorisovaltuuston palkinnon #nuorikunta -kuntavaalikampanja kilpailussa. Kaikki kilpailuun osallistuneet nuorisovaltuustot olivat olleet aktiivisesti mukana kuntavaalikentillä, mutta Nuva ry:n liittohallitus päätti palkita Ylivieskan nuorisovaltuuston erityisesti nuorille tärkeän teeman (koulun sisäilmaongelmat) nostamisesta yleiseen kuntavaalikeskusteluun ja yhteistyöstä koulujen opiskelijakuntien kanssa. Palkinnoksi Nuva ry. tarjoaa Ylivieskan nuorisovaltuustolle sen toiveiden mukaisen virkistäytymis- ja kouluttautumispäivän.

Liittohallitus päätti kokouksessaan palkita Hämeen piirin parhaana #nuorikunta -kuntavaalikampanjassa mukana olleena piirinä. Hämeen piirin nähtiin ansioituneena erityisesti ehdokasverkoston kokoamisessa, oman tapahtuman järjestämisessä sekä jäsenille viestimisessä.  Kuntavaalikentillä aktiviisin piiri palkitaan mökki- tai kokousviikonlopulla. Onnea palkituille!

Hallitus arvioi koko kuntavaalikampanjan onnistumista seuraavassa kokouksessaan sekä tekee linjauksia maakuntavaalikampanjan valmistelusta. Liitto toivoo nuorisovaltuustojen ja piirien olevan aktiivisia näissäkin tulevissa vaaleissa.

Liiton jäsenistön liittohallitukselle tekemät aloitteet

Liittohallituksen avoimen kokouksen 3/2017 jälkeen määräaikaan mennessä on tullut 3 virallista jäsenaloitetta. Näiden lisäksi Aktiivipäivät ABC:lla järjestetyssä hallituksen avoimessa kokouksessa käytiin vilkasta keskustelua monista muista asioista ja esitettiin kysymyksiä liittohallitukselle sen toiminnasta. Hallitus kuuli puheenjohtaja Uosukaisen selonteon hallituksen avoimesta kokouksesta ja käsitteli tulleet kolme aloitetta. Hallitus päätti ryhtyä niiden pohjalta toimiin, jotka esitellään liitteessä.

Toimistoa vahvistettiin uusilla työntekijöillä

Kokouksessaan liittohallitus valitsi vt. pääsihteerin opintovapaan sijaiseksi sekä projektipäällikön ja -sihteerin määräaikaiseen työsuhteeseen. Valitut henkilöt sekä heidän työtehtävänsä esitellään erillisellä tiedotteella heidän työsuhteensa alkaessa. Maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamis- ja kehittämishanketta luotsaavat projektipäällikkö ja -sihteeri aloittavat toimistolla 15.5. ja vt. pääsihteeri aloittaa liiton jäsenten palveluksessa 1.6.

Aktiivipäivät ABC:n palaute

Koulutusvastaava Heli Virtanen esitteli Aktiivipäivät ABC:n osallistujapalautetta. Hallitus keskusteli tapahtuman onnistumisesta ja jatkokehittämisestä. Tapahtuman tunnelmaa ja järjestelyistä pidettiin onnistuneena. Aktiivipäivät ABC:n osallistujat antoivat tapahtuman onnistumiselle arvosanaksi 8,1 asteikolla 1-10.

Hallitus päätti jatkossa kiinnittää enemmän huomiota koulutusmenetelmien monipuolisuuteen ja koulutusaiheiden parempaan koordinaatioon. Kiitos kaikille palautetta antaneilla hyvistä kehitysehdotuksista!

Piirien tukimateriaalien uudistaminen

Piireistä vastaava hallituksen jäsen Mari Humalajoki esitteli piiritoimijakysellä ja -skypessä esiin nousseita tarpeita piirien tukimateriaalien kehittämisestä. Materiaaleja uudistetaan piirivastaavaan johdolla ympäri vuotta.

Vuoden 2018 toiminnan suunnittelu

Aiemmista vuosista poiketen liittohallitus käynnisti ensi vuoden toiminnan suunnittelun jo toukokuun alussa. Työ aloitettiin ennakointi- ja visiointityöllä, joka tiivistyy kesän mittaan tilannekuvaksi liitosta ja sen toimintaympäristöstä. Samalla valmisteltiin myös toimintasuunnitelman rakenteen muuttamista palvelemaan paremmin liiton toiminnan suunnittelua. Toiminnansuunnittelun edetessä myös jäsenistölle, piireille ja piirineuvostolle tarjotaan erilaisia mahdollisuuksia osallistua toimintasuunnitelman laatimiseen.

Muita käsiteltyjä asioita:

Piiritoimijakoulutuksen palaute

Hallitus kuuli varapuheenjohtaja Paavilaisen esittelyn piiritoimijakoulutuksen palautteesta. Hallitus päätti kehittää tapahtumaa saadun palautteen ja käydyn keskustelun mukaisesti. Hallitus päätti myös huomioida piirikirjeissä erityisesti niitä asioita, joista piiritoimijat toivoivat lisätietoja. Tapahtumasta saatu palaute puoltaa yhteisen piiritoimijakoulutuksen järjestämistä myös ensi vuonna.

Piiritoimijakysely

Hallitus kuuli liittohallituksen jäsen Humalajoen selvityksen piiritoimijakyselyn ja -Skypen tuloksista. Merkittiin tiedoksi, että kysely oli piiritoimijoiden keskuudessa hyvin pidetty, mutta vastaajamäärä oli pieni. Käytiin keskustelua aiheesta ja merkittiin piiritoimijakyselyn tulokset tiedoksi. Päätettiin vakiinnuttaa piiritoimijakyselyt ja kyselyn rakenne.

Huipputapaaminen 2017

Kokouksessa käsiteltiin Huippis-harjoittelija Susanna Eleniuksen tilannekatsaus Huipputapaamisen järjestelyistä sekä keskusteltiin työnjaosta tapahtumassa.

Aktiivipäivät HC ja Aktiivipäivät PRO

Hallitus keskusteli kokouksessa Aktiivipäivät HC:n sekä PRO:n järjestelyistä sekä teemasta. Molempien tapahtumien valmisteluprosessit sekä teemat hyväksytään liittohallituksen kokouksessa 6 / 2017.

Lisätietoja:

Kimi Uosukainen, puheenjohtaja, +358 44 777 0561, kimi.uosukainen(at)nuva.fi
Verna Castrén, pääsihteeri, +358 44 331 1194, verna.castren(at)nuva.fi