Sanna Larinkoski aloitti Nuva ry:n vt. pääsihteerinä

Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton liittohallitus valitsi viime kokouksessaan liiton virkaa tekeväksi pääsihteeriksi Sanna Larinkosken. Hän hoitaa pääsihteerin virkaa Verna Castrénin vanhempain- ja opintovapaan ajan 1.6.2017-31.5.2018.

Larinkoski on 30-vuotias filosofian maisteri, joka saapui hoitamaan tehtävää Turusta. Hänellä on kokemusta yhdistystoiminnasta niin luottamushenkilönä kuin työntekijänä. Larinkoski on toiminut aiemmin monikulttuurisuusasioiden parissa kulttuuritulkkina sekä vastaavana toiminnanohjaajana. Lisäksi Larinkoski toimii Turun seudun Seta ry:n hallituksessa.

“On mahtavaa päästä edistämään nuorten vaikuttamismahdollisuuksia liiton palveluksessa. Astun suuriin saappaisiin, mutta odotan innolla tulevaa vuotta ja koko nuvaperheen tapaamista. Olkaa rohkeasti yhteydessä!, Sanna kannustaa.  Vt. pääsihteerinä Larinkoski vastaa vuoden ajan liiton taloudesta, hallinnosta, esimiestyöstä ja luottamushenkilöjohdon tukemisesta. Häneen voi olla yhteydessä kaikissa liittoon liittyvissä kysymyksissä. Vuoden aikana Sanna odottaa tutuksi tulemista niin liiton jäsenten, aktiivitoimijoiden kuin sidosryhmien edustajienkin kanssa.

"Toivotan koko liiton puolesta Vernalle menestystä opintojen jatkamiseen ja Sannan tervetulleeksi toimiston johtoon. Kasvavan ja kehittyvän toimiston johtaminen tulee varmasti olemaan sopivan haastavaa ja erittäin antoisaa. Sannan iloinen luonne, järjestelmällinen asenne tekemiseen ja hyvät neuvottelutaidot saavat varmasti aikaiseksi tehokkaan vuoden. On hienoa saada Sanna nuorisovaltuustokentän palvelukseen!", liiton puheenjohtaja Kimi Uosukainen iloitsee.

Lisätietoja:

Sanna Larinkoski
vt. pääsihteeri
+ 358 44 331 1194
sanna.larinkoski(at)nuva.fi

 

Kimi Uosukainen
puheenjohtaja
+358 44 777 0561
kimi.uosukainen(at)nuva.fi