Kokoustiedote liittohallituksen 6 / 2017 kokouksesta

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n hallitus kokoontui vuoden kuudenteen kokoukseensa 16.-17.06.2017. Kokouksessa muun muassa hyväksyttiin maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamis- ja kehittämishankkeen projektisuunnitelma, käsiteltiin syksyn koulutustapahtumien tilannetta sekä päätettiin nuorisovaltuutetun käsikirjan valmistelusta.

Koulutusvastaava Heli Virtanen jättäytyi pois liittohallituksesta

Liittohallitus merkitsi kokouksessaan tiedoksi koulutusvastaava Heli Virtasen eroilmoituksen. Virtanen päätyi luopumaan  liittohallitustehtävistä läheisen henkilön vakavan sairastumisen johdosta. Liittohallitus kiittää koulutusvastaavaa panoksestaan liiton eteen sekä toivottaa menestystä tulevilla vaikuttamispoluilla!

Liittohallitus valitsi uudeksi koulutusvastaavaksi Robert Tammen, ja valtuutti puheenjohtajiston päättämään jäsenyysasioiden työnjaosta seuraavassa kokouksessan.

 Toimintasuunnitelman 2018 suunnitteluprosessin hyväksyminen

Liittohallitus päätti kokouksessaan toimintasuunnitelman 2018 valmisteluprosessin. Osana toimintasuunnitelman valmistelua muun muassa kuullaan jäseniä Asiakirjalämpiössä 19.8. sekä avoimella Drive-kommentoinnilla sekä osallistetaan piirineuvostoa. Tavoitteena on aiempaa paremmin suunnitella piirien roolia toimintasuunnitelman toteuttamisen tukemisessa. Liittohallitus hyväksyy lopullisen toimintasuunnitelmaesityksensä kokouksessaan syyskuun lopulla, ja toimintasuunnitelma hyväksytään liittokokouksessa 25-27.11. 

Liittohallituksen väliarvion toteuttaminen

Liittohallitus päätti käsitellä seuraavassa kokouksessaan (7/2017) liittohallituksen puoliväliarviointia. Arvioinnissa tullaan kiinnittämään huomiota erityisesti strategiaan, toimintasuunnitelmaan ja kärkihankkeisiin. Puoliväliarvioinnissa tullaan käsittelemään myös varapuheenjohtajien vastuiden toteutumista, ja se julkaistaan jäsenistölle seuraavan kokoustiedotteen yhteydessä.

Maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamis- ja kehittämishanke

Kokouksessa kuultiin maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamis- ja kehittämishankkeen projektipäällikkö Koivistoa ja projektisihteeri Rajoota. Koivisto esitteli hankkeen projektisuunnitelman, joka sisälsi muun muassa hankkeen alustavan aikataulun ja tarkemman työnjaon. Rajoo toi hallitukselle tiedoksi hankkeen viestintäsuunnitelman.  Hallituksen rooliksi vahvistettiin hankkeen seuraaminen sekä tarvittavien muutosten ja päätösten tekeminen hankkeen toteutukseen. Lisäksi Koivisto ja Rajoo esittelivät hallitukselle esityksen hankkeen kolmesta pilottimaakunnasta. Valinnasta ja hankkeen etenemisestä tiedotetaan myöhemmin.

Piiri- ja liittotoiminnan käsikirjan tarkennettu sisällysluettelo ja tuottamisvastuut

Kokouksessa keskusteltiin ja hyväksyttiin jatkosuunnitelma liiton ja piirien vastuiden määrittelemisestä. Piirivastaava Mari Humalajoen johdolla liitto, piirit ja jäsenet määrittelevät yhteistyössä, miten liiton sekä piirien vastuut jakautuvat jatkossa edunvalvonnassa, palveluissa sekä yhteistyössä.

Nuorisovaltuutetun käsikirja

Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton XIX liittokokous hyväksyi toimintasuunnitelmakirjauksen nuorisovaltuutetun käsikirjasta, joka tuotetaan tukemaan nuorisovaltuustotoimintaa. Liittohallitus päätti nuvalaisen käsikirjan sisällysluettelosta ja tuottamistavasta. Käsikirja on tarkoitus julkaista Aktiivipäivät ABC -tapahtumalla keväällä 2018. Jäsenet voivat osallistua käsikirjan suunnitteluun ja tuottamiseen osallistumalla avoimeen Skype-keskusteluun alkusyksystä. Lisäksi liitto pyytää jäseniltä kommenttipuheenvuoroja sekä esimerkkitarinoita käsikirjaan. Käsikirjan tuottamista koordinoi varapuheenjohtaja Joonas Paavilainen.

Huipputapaaminen

Kokouksessa kuultiin järjestösihteerin esittely Huipputapaamisen osallistujien ja järjestäjien antamasta palautteesta. Liittohallitus kävi keskustelua Huipputapaamisesta, päätti kehittää tapahtumaa käydyn keskustelun mukaisesti ja merkitsi tiedoksi tapahtuman loppuraportin. Saadun palautteen mukaan tapahtumaan osallistuneet pitivät sitä onnistuneena: huippiksen fiiliksestä kysyttäessä palautteen keskiarvoksi tuli 4,57 asteikolla 1-5. Osallistujat kokivat, että nuorten ääni kuultiin aidosti Huipputapaamisessa: asteikolla 1-5 osallistujien vastausten keskiarvoksi muodostui 4,1. Loppuraportin hyödyntämisen osalta liittohallitus päätti käsitellä asiaa valtion nuorisoneuvoston kanssa, huomioida työryhmien lopputulokset tavoiteohjelmaa valmisteltaessa sekä luovuttaa tulokset asiasta vastaaville virkamiehille ja poliitikoille.

Aktiivipäivät HC

Hallituksen kokouksessa pidettiin Aktiivipäivät HC:n järjestelyiden tilannekatsaus, hyväksyttiin suuntaviivat tapahtumajärjestelyn seuraaville vaiheille sekä päätettiin tapahtuman teema.  Aktiivipäivät HC:n teemaksi päätettiin  ”maakunnallinen vaikuttaminen”. Hallitus myös ideoi ohjelmaa ja puhujia. Aktiivipäivät HC järjestetään 13.-15.10. Päivät kannattaa merkata kalenteriin!

Aktiivipäivät PRO

Hallituksen kokouksessa käytiin läpi Aktiivipäivät PRO:n järjestelyiden tilannetta, hyväksyttiin suuntaviivat tapahtumajärjestelyn seuraaville vaiheille sekä päätettiin tapahtuman teema. Aktiivipäivät PRO:n teemaksi päätettiin ”Tulevaisuuden edustuksellinen demokratia”. Aktiivipäivät PRO järjestetään syyskuun alkupuolella, ja lisätietoja luvassa myöhemmin!

Liittohallitus haluaa suunnata tapahtuman kokeneille ja motivoituneille liiton jäsenille. Aktiivipäivät HC:lle osallistuminen on yksi osoitus kokemuksesta. Tämän lisäksi vuodet nuorisovaltuustossa tai piirihallituksessa katsotaan suureksi eduksi. Kannattaa ehdottomasti hakea mukaan tapahtumaan!

Paikallisten kouluttajien syksyn haku

Kokouksessa päätettiin avata paikallisten kouluttajien syksyn haku. Haku on auki 19. kesäkuuta - 31. heinäkuuta. Viikolla 31 hakemukset toimitetaan piireille piirien puoltoja varten. Piirit suosittelevat, ketkä haluaisivat nähdä piirin kouluttajina. Kouluttajat valitaan viikolla 32 ja heidät kutsutaan kouluttajakoulutukseen. Kouluttajakoulutus pidetään 20. elokuuta.  

Päätettiin kouluttaa uusia paikallisia kouluttajia piireittäin seuraavasti:

  • Uusimaa: 2 uutta, yhteensä 3
  • Lounais-Suomi: 2 uutta, yhteensä 3
  • Kaakkois-Suomi: 2 uutta, yhteensä 3
  • Pirkanmaa: 1 uutta, yhteensä 2
  • Häme: 1 uutta, yhteensä 2
  • Sisä-Suomi: 2 uutta, yhteensä 2
  • Savo-Karjala: 2 uutta, yhteensä 3
  • Pohjanmaa: 2 uutta, yhteensä 2
  • Pohjois-Suomi: 1 uutta, yhteensä 2
  • Lappi: 2 uutta, yhteensä 2

 Lue lisää ja hae paikalliseksi kouluttajaksi!

Kevään jäsenkysely

Vastauksia jäsenkyselyyn tuli yhteensä 141. Kyselyn vastausaika oli 12.4-11.5. Kyselyyn tuli paljon hyviä vastauksia ja kehittämisideoita, jotka liittohallitus pistää korvan taakse. Kiitos kaikille vastanneille, ootte huippuja! Jäsenkyselyn yhteenvetoon voi tutustua täältä.

Liiton loppuvuoden talouspäätökset

Liittohallitus sai kokouksessaan talouskatsauksen menneestä keväästä sekä hyväksyi uuden reaalitalousarvion ohjaamaan liiton loppuvuoden taloudenpitoa. Liiton toiminnan volyymin kasvaessa myös liiton talouteen kohdistuu nousupaineita. Liittohallitus hyväksyi tiukan reaalitalousarvion, joka sisälsi monia välttämättömiä talouspäätöksiä. Muun muassa liittohallituksen kustannuksia vähennettiin, luottamushenkilöpalkkiota leikattiin, piiritoiminnan kuluja tarkastettiin alaspäin sekä koulutus- ja tapahtumamaksuja korotettiin maltillisesti. Tehtyjen päätösten turvin tulosennuste vastaa liittokokouksen 2016 asettamaa tavoitetta ja turvaa liiton toiminnan jatkuvuutta. 

Liittohallitus linjasi liiton henkilöstöpolitiikasta

Liiton toimiston henkilömäärän kasvaessa sekä palveluvastuiden muututtua liittohallitus hyväksyi uuden henkilöstösuunnitelman ohjaamaan liiton henkilöstöpolitiikkaa vuosille 2017-2021. Liittohallitus valtuutti pääsihteerin vastaamaan henkilöstösuunnitelman toimeenpanosta. 

Lisätietoja:

Kimi Uosukainen, puheenjohtaja, +358 44 777 0561, kimi.uosukainen(at)nuva.fi
Sanna Larinkoski, vt. pääsihteeri, +358 44 331 1194, sanna.larinkoski(at)nuva.fi