Kokoustiedote liittohallituksen kokouksesta 7/2017

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n hallitus kokoontui vuoden seitsemänteen kokoukseensa Porin SuomiAreenalla 10.7.2017. Kokouksessa muun muassa käsiteltiin liittohallituksen väliarviota, hyväksyttiin toimintasuunnitelman 2018 rakenne ja tehtiin jatkolinjaukset piiri- ja liittotoiminnan käsikirjan valmisteluun. Lisäksi kokouksessa käytiin läpi alkuvuoden strategiamittauksen tuloksia.  Stategiamittauksen johdosta tehtävät toimenpiteet tuodaan käsittelyyn liittohallituksen kokoukseen 8/2017.

 

LIITTOHALLITUKSEN VÄLIARVIO

Liittohallituksen väliarvioinnissa keskityttiin erityisesti toimintasuunnitelman, kärkihankkeiden ja strategian arviointiin. Toimintasuunnitelman toteutumista arvioitiin liittohallituksen alkuvuonna hyväksymän tarkennetun toimintasuunnitelman avulla. Tarkennettu toimintasuunnitelma on jaettu yhdeksään osa-alueeseen, ja kunkin osa-alueen kirjauksien toteutumiselle hallituskauden ensimmäisellä puoliskolla annettiin arvosana asteikolla 1-5.

Puoliväliarvioinnissa vastuualueiden saamat keskiarvot ja esimerkit toiminnasta:

  • Valtakunnallinen edunvalvonta sai arvosanan 2,5. Kehitettävää todettiin olevan vaikuttamissuunnitelmien ja vaalikampanjoiden valmistelun ja uusien kunnanvaltuutettujen kontaktoinnin osalta. Erityisen hyvät arvosanat tulivat Huipputapaamisen onnistumisesta, yhteydenpidosta päättäjiin sekä maakuntien muutosprosessien seuraamisesta.

  • Piiritoiminta sai onnistumisestaan kokonaisarvosanaksi 3,6. Kehitettävää jäi erityisesti strategian toteutumisen seuraamisessa piiritoiminnassa, kun taas hyvät arvosanat tulivat piiritoiminnan koulutuksesta ja  piiri- ja liittotoiminnan käsikirjan edistymisestä.

  • Nuorisovaltuustotuen osa-alueen kokonaisarvosanaksi tuli 1,9. Kehityskohteeksi nousi erityisesti Vaikute.netin toiminta. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla onnistuttiin koulutusten kohdentamisessa jäsenistön tarpeisiin sekä PeVaVa-koulutusten toteuttamisessa.

  • Koulutuksen saivat omana osionaan kokonaisarvosanakseen 3,25. Vuoden jälkimmäiselle puoliskolle kehitettäväksi jäi tapahtumapaikkakuntien valintaohjeiden valmistaminen, koulutuspolkujen arvioiminen sekä kaksikielisten kouluttajien saatavuuden varmistaminen. Esimerkkejä onnistumisista olivat koulutusten markkinointi ja kokonaisuuden suunnittelu koulutuspolkujen mukaan, yhdenvertaisuus- ja esteettömyysasioiden huomioiminen ja valtakunnallisten koulutusten toteutuminen.

  • Viestinnän onnistuminen kokonaisuudessaan sai arvosanakseen 2,9. Erityistä huomiota syksyllä kiinnitetään viestintästrategian valmistamiseen ja liiton sisäisen viestinnän kehittämiseen. Onnistumisia olivat jäsenistön osallistaminen kannanottojen ja lausuntojen valmisteluun sekä videoiden käyttö liiton viestinnässä.

  • Jäsenyyden osa-alueelta kokonaisarvosanaksi saatiin 3. Tehtävää on jäsenetujen kehittämisessä sekä tarkemman palautteen keruussa liiton toiminnasta esimerkiksi kyselyiden avulla. Jäsenkyselyn toteuttaminen arvioitiin onnistuneeksi.

  • Hallinnon onnistuminen kokonaisuutena sai arvosanan 2,8. Loppuvuoden kehityskohteita ovat esimerkiksi matalan kynnyksen kansainvälinen toiminta sekä strategian jalkauttaminen kaikille hallinnon tasoille. Onnistumisiin lukeutuivat muun muassa toiminnan suunnitteluprosessin sekä henkilöstösuunnitelman päivittäminen.

  • Talouden kokonaisarvosanaksi arvioitiin 3,8. Erityisen hyvät arvosanat tulivat talouden säännöllisestä seurannasta, piirien tulosperusteisten avustusten jakamisesta sekä keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmaan sitoutumisesta. Kehityskohteeksi nousi varanhankintatuotteen suunnittelu ja toteutus.

  • Hallitusohjelman toteuttamisesta arvosanaksi tuli 2,1. Onnistumisiksi lukeutuivat strategiamittareiden laatiminen sekä toiminnan suunnitelmallisuuden kehittäminen esimerkiksi toimistopäivien ja seminaarien kautta. Loppuvuonna kiinnitetään eristyisesti huomiota verkkokoulutusmateriaalin kehittämiseen sekä nuva-brändin uudistamiseen.

Väliarviointiin sisältyi myös kärkihankkeiden arviointi. Kokouksessa käsiteltiin Piirien ja liiton yhteistoiminta on saumatonta - sekä Nuvat juhlivat itsenäistä Suomea ja Nuorten osallistumista -hankkeiden väliarviot, jotka löytyvät tämän linkin takaa. Varapuheenjohtajien tehtävien väliarviointia käsiteltiin varapuheenjohtaja Paavilaisen osalta, ja hänen arvionsa tehtävien onnistumisesta löytyy tästä linkistä. Liitteenä lisäksi hallituksen jäsenten läsnäolot kokouksissa vuoden alusta.

Jäsenet saavat osallistua liiton toiminnan arviointiin

Liiton jäsenillä on mahdollisuus antaa suoraa palautetta liittohallituksen onnistumisesta alkuvuonna. Palautekyselyyn pääsee linkistä: https://my.surveypal.com/puolivuosikysely. Liittohallitus toivoo jäsenistöLtä kommentteja viimeistään 31.7. mennessä, jotta liiton toimintaa voidaan kehittää. Osallistu ja vaikuta!

TOIMINTASUUNNITELMA JA KÄRKIHANKKEET 2018

Liittohallitus päätti kokouksessa esittää uudistettavaksi liiton toimintasuunnitelman rakennetta. Liittokokoukselle esitettävä uusi rakenne selkeyttäisi liiton johtamista ja vastuunjakoa, kehittämistä sekä lisäisi toimenpiteiden tavoitekeskeisyyttä. Tulevan vuoden kärkihankkeista käytiin lähetekeskustelu ja ohjeistettiin niiden jatkovalmistelu. Sekä toimintasuunnitelman rakennetta että tulevia kärkihankkeita käsitellään Asiakirjalämpiössä elokuun 19. päivä.

MAAKUNNALLISTEN NUORISOVALTUUSTOJEN PERUSTAMIS- JA KEHITTÄMISHANKE

Liittohallitus seuraa joka kokouksessaan maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamis- ja kehittämishankkeen edistymistä. Hankkeen ohjausryhmän jäsenet on valittu heinäkuun alussa. Ohjausryhmä koostuu kymmenestä nuorisovaltuustoaktiivista ja heidän avullaan nuorten näkökulma on tiiviisti mukana hankkeen toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Työskentely pilottimaakuntien kanssa on lähtenyt vauhdilla käyntiin, ja hanke on mukana useissa tapahtumissa alkusyksyn aikana ympäri Suomen.


LISÄTIETOJA:

Kimi Uosukainen, puheenjohtaja, +358 44 777 0561, kimi.uosukainen(at)nuva.fi
Sanna Larinkoski, vt. pääsihteeri, +358 44 331 1194, sanna.larinkoski(at)nuva.fi