Tiedote liittohallituksen kokouksesta 8/2017

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n hallitus kokoontui vuoden kahdeksanteen kokoukseensa Helsingissä Veikkauksen tiloissa 25.-26.8.2017. Kokouksessa muun muassa käsiteltiin vuoden 2018 toimintasuunnitelman valmistelua, syksyn koulutuksia sekä maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamis- ja kehittämishankkeen tilannetta. Lisäksi liittohallitus päätti strategiamittauksen 1 / 2017 pohjalta tehtävistä toimista.

Ajankohtaista maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamis- ja kehittämishankkeesta

Kuultiin projektipäällikön esitys hankkeen ajankohtaisista asioista. Käytiin hankkeen tilanteesta keskustelua sekä tehtiin tarvittavat siihen liittyvät päätökset. Hallitus kävi läpi hankkeen tulevat tapahtumat. Hanke on mukana muun muassa  Kuntamarkkinoilla 14.9., LAPE-seminaarissa 20.9. sekä Kuntaliiton Demokratiapäivässä 17.10. Lisäksi keskusteltiin hankeprosessia. Liittohallitus kehotti hanketyöntekijöitä osallistamaan alueen nuoria.

Liiton strateginen johtaminen

Liittohallitus hyväksyi liitolle strategisen johtamisen vuosikellon, joka pohjautuu puolivuosittain tehtäviin strategiamittauksiin. Niihin perustuen liittohallitus luo tilannekuvan liiton toiminnan strategianmukaisuudesta sekä päättää toimista strategian toteuttamiseksi. Strategiamittaukset vaikuttavat myös liittohallituksen sisäiseen suunnittelutyöhön sekä seuraavan vuoden toiminnan suunnitteluun. Kokouksessaan liittohallitus päätti strategiakauden ensimmäistä kertaa toimenpiteistä, joihin liitto ryhtyy heinäkuussa toteutetun strategiamittauksen pohjalta. Strategiamittauksen tulokset voit katsoa tästä ja tiivistelmän strategiamittauksen pohjalta tehtävistä toimista tästä

Liittokokouspaikan vaihtaminen

Liittohallitus päätti vuoden ensimmäisessä kokouksessaan järjestää liittokokouksen Vantaalla 24. - 26.11.2017. Liittokokousvalmistelujen edetessä tuli kuitenkin ilmi, ettei Vantaalla ole liittokokousajankohtana vapaana riittävät fasiliteetit ja muut reunaehdot täyttäviä kokoustiloja. Näin ollen liittohallitus päätyi kutsumaan liittokokouksen koolle Helsinkiin.

Liittokokousvalmistelujen etenemisestä tiedotetaan lisää lähiaikoina, merkkaa päivä jo kalenteriisi!

Toimintasuunnitelma 2018

Liiton vuoden 2018 toiminnan suunnittelu on edennyt liittohallituksen päättämän toiminnansuunnitteluprosessin mukaisesti. Liittohallitus teki toimintasuunnitelman pohjatyötä jo viime keväänä, ja jäsenistö on saanut osallistua suunnittelutyöhön Asiakirjalämpiössä 19.8. ja piirineuvoston kokouksessa 20.8. Seuraavien viikkojen aikana liittohallitus syventyy toimintasuunnitelman laatimiseen, Ennen lopullisen toimintasuunnitelmaesityksen antamista liittokokoukselle jäsenistöllä on vielä mahdollisus sähköiseen Drive-kommentointiin syyskuun alkupuolella.

Liittohallitus päätti kokouksessaan toimintasuunnitelman jatkovalmistelun tueksi muunmuassa seuraavia linjauksia.

  • Aktiivipäivät PRO –tapahtuma järjestetään kaksiosaisena, ensimmäinen osa keväällä ja toinen syksyllä
  • Aktiivipäivät ABC:n yhteydessä järjestetään HC-tasoista koulutusta
  • Aktiivipäivät HC:n yhteydessä järjestetään ABC-tasoista koulutusta
  • Liitto järjestää yhteisen piiritoimijakoulutuksen alkuvuodesta sekä mahdollisuuksien mukaan alkusyksystä
  • Huipputapaamisen järjestämistä jatketaan
  • Liiton toiminnassa huomioidaan vuonna 2018 presidentin-, seurakunta- ja maakuntavaalit sekä suunnittellaan vuoden 2019 eduskunta- ja europarlamenttivaalikampanjoita
  • Huipputapaamisen yhteydessä järjestetään maakunnallisten nuorisovaltuustojen jäsenten tapaaminen

Syksyn tapahtumien valmistelu

Ohjaajien koulutus

Liittohallitus käsitteli kokouksessa syksyllä järjestettävää ohjaajien koulutuksen järjestelyiden tilanteesta. Ohjaajien koulutuksen ajankohdaksi päätettiin 2-.3.11.2017. Lisätietoja tapahtumasta luvassa piakkoin!

Aktiivipäivät PRO

Kokouksessa kuultiin ajankohtainen tilanne Aktiivipäivät PRO:n järjestelyiden tilanteesta. Hallitus valmisteli kokouksessa teemoja sivistysvaliokunnan tapaamiseen sekä pohti oheisohjelmia.

Aktiivipäivät HC

Liittohallitus käsitteli Aktiivipäivät HC:n ajankohtaista tilannetta. Hallitus kävi keskustelua ohjelmasta, työnjaosta sekä oheisohjelmasta.

Aktiivipäivät HC:n yhteydessä päätettiin järjestää Aktiivipäivät ABC -tasoista koulutusta. Koulutus on suunnattu erityisesti kuntalain voimaantulon johdosta aloittaneille uusille nuorisovaltuutetuille.

Lisätietoja Aktiivipäivistä osoitteessa http://www.nuva.fi/tapahtumat/

Tapahtumapaikkakuntien valintaohje

Toimintasuunnitelman mukaisesti liittohallitus päätti tapahtumapaikkakuntien  valintaohjeista, joiden mukaisesti liiton valtakunnallisten tapahtumien järjestämispaikkakunnat valitaan. Valintaohjeiden tavoitteena on turvata alueellisen tasa-arvon toteutuminen, tapahtumapaikkojen sopivat ja riittävät fasiliteetit sekä tapahtumapaikkakunnan nuorisovaltuuston aktiivisuus järjestäjäkumppanina.

Liittohallitus päätti järjestää sähköisen haun vuoden 2018 ABC:n ja HC:n tapahtumapaikkakunniksi 15.10. - 6.11.2017. Tapahtumapaikkakunnat päätetään liittohallituksen sähköisessä kokouksessa 14.11. ja julkistetaan liittokokouksessa. Lisätietoja hausta luvassa pian!

Liittohallituksen jäsenen Emilia Stoltin eroilmoitus

Liittohallitus merkitsi kokouksessaan tiedoksi liittohallituksen jäsen Emilia Stoltin eroilmoituksen. Stolt ilmoitti eronsa syyksi luottamuspulan toimintaansa liittohallituksen jäsenenä kohtaan. Luottamuspula syntyi liittyen hänen toimintaansa liiton Hämeen piirin puheenjohtajana vuonna 2016. Stolt vastasi liittohallituksessa nuorisovaltuustotuesta.Liittohallitus valtuutti puheenjohtajiston päättämään muutoksista liittohallituksen vastuunjakoon sekä johtamisjärjestelyihin. Liitto kiittää Emiliaa työpanoksestaan!