Tiedote liittohallituksen kokouksesta 9/2017

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n hallitus kokoontui vuoden yhdeksänteen kokoukseensa Helsingissä 22.–24.9.2017. Perjantaina hallitus kokousti Suomen Yrittäjät ry:n sekä Kansanvalistusseuran (KVS) vieraana. Kokouksessa käsiteltiin erityisesti tulevaan liittokokoukseen liittyviä asioita. Hallitus kävi läpi myös jäsenkyselyssä ja kouluttajakoulutuksen palautteessa ilmi tulleita asioita sekä päätti syksyn tulevien tapahtumien järjestelyistä.

Liittokokouksen valmistelut

Liiton 20. liittokokous järjestetään Helsingissä 24.–26.11.2017. Kokouskutsu lähetetään liiton sääntöjen mukaisesti kaikille jäsenille sähköpostitse lähiaikoina. Liittohallitus on valmistellut liittokokouksessa käsiteltäviä asiakirjoja:

Toimintasuunnitelma 2018

Toimintasuunnitelmaluonnos on ollut jäsenistön kommentoitavissa  Asiakirjalämpiössä 19.8., piirineuvostossa 20.8. sekä sähköisesti Google Drivessä  13.–17.9. Toimintasuunnitelmaan tulleet kommentit sekä hallituksen vastaukset niihin löytyvät täältä.

Liittohallitus hyväksyi toimintasuunnitelmaesityksen muilta osin, mutta päätti jatkaa toimintasuunnitelman tavoitteita edistävien piireissä tehtävien toimenpiteiden valmistelua seuraavaan kokoukseensa. Toimintasuunnittelmaesitys julkaistaan oikoluettuna ja taitettuna muiden liittokokousmateriaalien yhteydessä marraskuussa.

Tavoiteohjelma 2018

Liittohallitus päätti esittää liittokokoukselle vuoden 2018 tavoiteohjelman hyväksymistä. Osana tavoiteohjelmaa päätettiin esittää poliittisen ohjelmatyön uudistusta vuodelle 2018. Tavoiteohjelmaesitys julkaistaan muiden liittokokousmateriaalien yhteydessä marraskuussa .

Talousarvio 2018

Liittohallitus päätti esittää liittokkoukselle vuoden 2018 talousarvion hyväksymistä. Talousarvioesitys julkaistaan muiden liittokokousmateriaalien yhteydessä marraskuussa.

Syksyn tapahtumien valmistelu

Ohjaajien koulutus

Ohjaajien koulutus päätettiin järjestää Helsingissä 2.11.2017. Koulutus kestää yhden päivän, ja sen hinnaksi päätettiin 80 euroa. Ohjaajille on tulossa lisätietoa tapahtumasta piakkoin.

Aktiivipäivät

Liittohallitus käsitteli syksyn Aktiivipäivien valmistelujen tilannetta. Aktiivipäivät järjestetään 13.-15.10 Lempäälässä, ja luvassa on sekä HC-tasoista että ABC-tasoista koulutusta.

Liittohallitus valtuutti koulutusvastaavan valitsemaan kolme paikallista kouluttajaa ABC:lle hakijoiden toimittamien koulutussuunnitelmien pohjalta.

Lisätietoja: http://www.nuva.fi/tapahtumat/. Ilmoittautuminen HC:lle ja ABC:lle päättyy torstaina 28.9.2017.

Jäsenkyselyn tulokset

Liiton syksyn jäsenkyselyyn kerättiin vastauksia välillä 30.8.–13.9.2017. Liittohallituksen kokouksessa käytiin läpi jäsenkyselyn tuloksia ja päätettiin tulosten pohjalta tehtävistä toimenpiteistä.

Jäsenkyselyssä saatiin muun muassa seuraavia tuloksia (tulokset asteikolla 1–5, jossa 1=täysin eri mieltä ja 5=täysin samaa mieltä):

  • Liitto edustaa nuoria yhteiskunnallisessa keskustelussa: vastausten keskiarvo 3,9 (strategiamittarissa tavoitetaso 4,25).

  • Liiton toiminta on avointa: vastausten keskiarvo 3,76 (strategiamittarissa tavoitetaso 4,00).

  • Nuva ry:n tapahtumista on helppo saada kavereita: vastausten keskiarvo 4,14.

  • Jäsen on saanut tietoa oman piirinsä tapahtumista: vastausten keskiarvo 3,02.

  • Jäsen on halukas luomaan ja ylläpitämään yhteistyötä muiden tahojen (esim. muut nuorisojärjestöt ja oppilaskunnat) kanssa: vastausten keskiarvo 4,4.

Kouluttajakoulutuksen palaute

Kokouksessa käytiin läpi kouluttajakoulutuksesta saatua palautetta. Palaute oli pääosin positiivista. Kouluttajakoulutusta päätettiin kehittää saadun palautteen ja siitä käydyn keskustelun mukaisesti. Koulutusvastaava järjestää kaikille paikallisille kouluttajille Skype-koulutusillan koulutusten harjoitepankista sekä matkojen laskutuksesta.

Vaikuttamissuunnitelma koskien kuntalain uudistusta

Liittohallitus käsitteli liiton vaikuttamistoiminnan suunnittelua ja hyväksyi mallivaikuttamissuunnitelman ohjaamaan toiminnan suunnittelua. Maakuntauudistuksen myötä muun muassa kunnallisten nuorisovaltuustojen pakollisuudesta määräävää kuntalakia päivitetään. Liittohallitus keskusteli kuntalakiin vaikuttamisesta ja päätti valmistella asiaa koskevan vaikuttamissuunnitelman.

Muuta kokouksessa käsiteltyä

Liittohallitus käsitteli liiton kärkihankkeiden edistämiseksi tehtyjä ja tulevaisuudessa tehtäviä toimenpiteitä. Hallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen liiton 20-vuotisjuhlavuoden suunnitelmaksi.Suunnitelman mukaisia toimenpiteitä on huomioitu vuoden 2018 toimintasuunnitelmaesityksessä.

Kuultiin kuulumisia maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamis- ja kehittämishankkeesta. Hanke on ollut viime aikoina näkyvästi esillä eri tapahtumissa, mm. kuntamarkkinoilla ja Lape pre-seminaarissa.

Kokouksessa hyväksyttiin myös piiritoiminnan vuosikello ja päätettiin sisällyttää se piiri- ja liittotoiminnan käsikirjaan sekä piiritoiminnan oppaaseen.

Liittohallitus Yrittäjien vieraana.jpg