Tiedote liittohallituksen kokouksesta 1/2018

Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton vuoden 2018 hallitus kokousti ensimmäistä kertaa 19.–21.1.2018. Perjantaina liittohallitus vietti aamupäivän eduskunnassa nuorten kansanedustajien Susanna Kosken ja Ozan Yanarin vieraina. Iltapäivällä hallitus sai brändityöhön liittyvää viestintäkoulutusta Pohjoisranta Burson-Marsteller -viestintätoimiston Mari Mäeltä.

Uusi hallitus pääsi viikonlopun aikana tutustumaan toisiinsa ja perehtymään tehtäväänsä. Perehtymisen lisäksi kokouksessa tehtiin mm. liiton hallintoon ja talouteen liittyviä päätöksiä ja linjauksia, käytiin lähetekeskustelut toimintasuunnitelman kärkihankkeista, käsiteltiin piiritoimintaan, viestintään ja koulutuksiin liittyviä asioita sekä päätettiin uuden hallituksen sisäisestä työnjaosta.
 

Liittohallituksen työnjako 2018


Liittohallitus 2018

 • Puheenjohtaja: Kimi Uosukainen

 • Palvelusektorin varapuheenjohtaja: Robert Tammi

 • Piiri- ja edunvalvontasektorin varapuheenjohtaja: Alina Heywood

 • Piirivastaava: Anri Liikamaa

 • Nuva-tukivastaava: Sami Salminen

 • Koulutusvastaava: Petja Kopperoinen

 • Jäsenyysvastaava: Aisha Benahmed

  Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Kimi Uosukainen. Puheenjohtaja johtaa johtosektorin toimintaa ja littohallitusta, koordinoi luottamushenkilöiden ja toimiston välistä yhteistyötä sekä toimii liiton pääsihteerin esimiehenä. Puheenjohtaja johtaa myös edunvalvontatyötä ja valvoo liiton strategian ja toimintasuunnitelman toteutumista. Puheenjohtajan tehtäviin kuuluvat myös liittohallituksen kokousten sisällöllinen valmistelu, prosessuaalinen johtaminen, toiminnan pitkäaikainen suunnittelu sekä edustaminen sekä liiton sisällä että sen ulkopuolella.

  Piiri- ja edunvalvontasektorin varapuheenjohtaja on Alina Heywood. Hänen erityisvastuunaan on maakuntavaalikampanjan suunnittelu yhdessä puheenjohtajan kanssa, liiton brändityön tukeminen, nuorisovaltuustoprofiilit sekä vaikute.netin uudistus. Piiri- ja edunvalvontasektorin varapuheenjohtaja koordinoi piirivastaavan ja nuva-tukivastaavan työtä ja tukee heitä tehtävissään.

  Palvelusektorin varapuheenjohtaja on Robert Tammi. Hänen vastuullaan on liiton juhlavuoden toiminnan suunnittelu ja koordinointi sekä valtakunnallisten koulutusten kokonaisuudistus. Liiton tavoitteena on, että jokainen nuvalainen olisi Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton jäsen, ja palvelusektorin varapuheenjohtaja vastaa tämän tavoitteen edistämisestä. Palvelusektorin varapuheenjohtaja koordinoi koulutusvastaavan ja jäsenyysvastaavan työtä ja tukee heitä tehtävissään.  Palvelusektorin varapuheenjohtajalla on myös vastuullaan liiton kärkihankkeen Tarjoamme laadukkaita palveluita nuorisovaltuustoille ja jäsenille koordinointi.

  Piirivastaavana toimii Anri Liikamaa. Piirivastaavan tehtäviin kuuluu yhteydenpito liiton piirijärjestöihin, piirineuvoston toiminnan kehittäminen, piiritoimijakoulutuksen, täydennyskoulutusten, aloitus- sekä tavoitekeskustelujen järjestäminen sekä liiton ja piirien koulutusten yhteensovittaminen. Piirivastaava tukee liiton piirejä näiden toiminnassa. Piirivastaavan vastuulla on myös liiton kärkihankkeen Kasvatamme keskustelemaan rohkeasti koordinointi.

  Nuva-tukivastaavana toimii Sami Salminen. Nuva-tukivastaavan tehtäviin kuuluu nuorisovaltuustokyselyn toteuttaminen, vaikute.netin uudistus, nuorisovaltuutetun käsikirjan viimeistely, nuorisovaltuustoprofiilien luominen ja käyttöönotto sekä Perusta, Vakiinnuta, Vahvista -koulutukset. Nuva-tukivastaavan vastuulla on liiton kärkihankkeen Kannustamme nuva-toimijoita vertaisoppimiseen ja parhaiden käytäntöjen jakamiseen koordinointi.

  Koulutusvastaavana toimii Petja Kopperoinen. Koulutusvastaavan vastuulla ovat liiton valtakunnalliset koulutustapahtumat, yhteistyö paikallisten koulutttajien kanssa, Aktiivipäivät PRO:n konseptin kehittäminen, valtakunnallisten koulutusten kokonaisuudistus sekä valtakunnallisten ja paikallisten koulutusten yhteensovittaminen. Koulutusvastaavan vastuulla on liiton kärkihankkeen Teemme yhteisytötä ja vaikutamme verkostoissa koordinointi.

  Jäsenyysvastaavana toimii Aisha Benahmed. Jäsenysvastaavan vastuulla ovat liiton mallijäsenpolut, jäsenyyskatsauksen laatiminen, vakikuttajasuunnitelmien laatiminen piirineuvostolle ja PRO:n osallistujille, “Tuo uusi nuvalainen liittoon” -kampanja sekä liiton 20-vuotisjuhlavuoden tempaus paikallisissa nuvissa. Jäsenyysvastaavan vastuulla on liiton kärkihankkeen Kokoamme nuorisovaltuustojen ja jäsenten äänen yhteiskunnalliseen keskusteluun koordinointi.
   

Hallitus hyväksyi tulevan vuoden linjauksia ohjaavat asiakirjat


Kokouksessa hyväksyttiin vuodelle 2018 hallitusohjelma, hallituksen johtosääntö sekä toiminnan vuosikello. Tulevaa toimintaa alettiin suunnitella tarkennetun toimintasuunnitelman ohjaamana. 

Liitto osaksi nuorisoalan osaamiskeskusta

Puheenjohtajan selvityksen pohjalta käsiteltiin osaamiskeskusneuvottelujen etenemistä: opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 18.12.2018 valtionapukelpoisuuden nuorisoalan osaamiskeskukseksi Nuorten Akatemia ry:n hallinnoimalle yhteenliittymälle, jossa liitto on osallisena. Lisätietoja osaamiskeskustoiminnan yksityiskohdista tiedotetaan, kun avustuspäätökset on saatu ja toiminnan suunnittelu edennyt.  

Liittokokouksen päätöksiä toteutetaan

Hallitus edisti liittokokouksen päätösten toimeenpanoa päättämällä järjestää sähköisen keskustelun liittokokouksessa muutettuna hyväksytyn aloitteen “Aloite suomen nuorisovaltuustojen liiton poikakalenterista (Huumori)” toimeenpanosta. Liittohallituksen jäsen Aisha Benahmed valtuutettiin vastaamaan sähköisen keskustelun järjestämisestä sekä esittämään liittohallitukselle toimeenpanoratkaisuja käydyn keskustelun mukaisesti.

Muita hallituksen tekemiä päätöksiä

Muut hallituksen ensimmäisessä kokouksessaan tekemät päätökset käsittelivät muun muassa seuraavia asioita:  

 • Tulevat rekrytoinnit ja muut henkilöstöasiat

 • Talouden suunnittelu

 • Piiritoimijakoulutuksen ohjelma

 • Kevään 2018 Aktiivipäivät

  Liittohallitus päätti myös alkaa julkaista kokoustiedotteiden yhteydessä päätösluetteloa tekemistään päätöksistä. Linkki joka kokouksessa päivittyvään päätösluetteloon päivitetään tähän mahdollisimman pian.

Hallitus.jpg