Vastine jäsenten avoimeen kirjeeseen

Hei avoimeen kirjeen yhteyshenkilöt,

Kiitämme avoimesta kirjeestänne ja palautteestanne liittohallitukselle. Liittohallitus on lukenut ja käsitellyt kirjeenne. Koemme, että olemme varmasti monesta asiasta samaa mieltä kanssanne. Kulunut vuosi on ollut hyvinkin kiireinen ja työntäyteinen, mikä on vaikeuttanut viestintää sekä joiltakin osin toiminnan toteutumista.

Valitettavasti on todettava, että kirjettänne ei käsitelty liittohallituksessa tarpeeksi ajoissa. Päätös ylimääräisestä liittokokouksesta tehtiin jo kesäkuussa ja valmistelut olivat jo hyvässä vauhdissa kun kirje saapui. Näin ollen suunnitelmien muutos siinä vaiheessa kun kirje lopulta tuotiin liittohallituksen kokoukseen, olisi vaatinut todella paljon lisätöitä sekä resursseja.

Liittohallitus tekee päätöksensä ajatellen jäsenistön ja kaikkien Suomen nuorisovaltuustojen parasta. Näin ollen liittohallituksen enemmistö koki, että tässä tilanteessa paras ratkaisu oli järjestää ylimääräinen liittokokous. Emme kuitenkaan kokeneet, että järkevintä olisi ollut vaihtaa koko liittohallitusta kerralla. Uusien toimijoiden perehdyttäminen on pitkä ja aikaa vievä prosessi, jonka läpikäyminen olisi ollut valmis vasta varsinaiseen liittokokoukseen mennessä. Perustoimintamme olisi kärsinyt tällaisessa prosessissa todella paljon.

Näimme ylimääräisen liittokokouksen tämän yhden asian käsittelyä varten olevan järkevämpi ratkaisu kuin sääntömääräisen liittokokouksen aikaistamisen. Sääntömääräisen liittokokouksen aikaistaminen nopeuttamalla liittokokousasiakirjojen valmisteluaikataulua ei ikävä kyllä ollut mahdollista. Liittokokousasiakirjojen valmistelu ei ole nopeaa, vaan esimerkiksi toimintasuunnitelman laatiminen vaatii paljon aikaa ja resursseja, jotta aikaan saadaan laatua. Meille on myöskin tärkeää, että jäsenten kuuleminen ja kommentointimahdollisuus asiakirjoihin toteutuu – emme missään nimessä halunneet, että kommentointi jää ajanpuutteen vuoksi toteuttamatta. Aikaistaminen olisi muun muassa voinut vaikuttaa Aktiivipäivien valmisteluun, ja näin ollen olla muillakin tavoin haitaksi jäsenistölle. Sääntömääräisen liittokokouksen järjestämisessä on paljon työtä, ja tiloja ja hotelleja kolmeksi päiväksi on haastavaa saada lyhyellä aikavälillä. Aikaistaminen olisi nostanut liittokokouksen kustannuksia viime vuosista.

Juuri siksi, että saisimme minimoitua sosioekonomisen taustan vaikutuksen ylimääräiseen liittokokoukseen osallistumiseen, pidimme jäsenten kulut minimissä. Ylimääräisestä liittokokouksesta ei vaadittu osallistumis- tai materiaalimaksuja osallistujilta, ja tilaksi valittiin selkeästi halvin mahdollinen vaihtoehto. Liittokokouksen paikkakunnaksi valikoitui Helsinki olosuhteiden puitteissa, sillä Helsinkiin kuitenkin pääsee joka puolelta Suomea mahdollisimman suorilla yhteyksillä – vaikka on toki totta, että Etelä-Suomen nuorisovaltuustoilla oli liittokokoukseen lyhyempi matka. Alkamisajankohta oli suhteellisen myöhäinen päivällä ja loppumisajankohta aikainen illalla, jotta eri puolilta Suomea ehtisi julkisilla kulkuneuvoilla sopivaan aikaan paikalle, eikä liittokokousosallistujien tarvitsisi ottaa majoitusta kummaksikaan yöksi. Liittohallituksella oli olennaisesti mielessä jäsenten kulujen minimoiminen ylimääräisen liittokokouksen yhteydessä – ja teimmekin asian suhteen kaiken minkä suinkin voimme.

On totta, että liiton uusi puheenjohtaja ei ehdi toimia kauaa ennen sääntömääräistä liittokokousta. Perehdytys on kuitenkin onnistunut sutjakkaasti, ja työn toimeen on päästy kiinni nopeasti. Liitto ei polje paikallaan, sillä työntekijöiden tuella loppuvuoden työt on saatu rullaamaan aikataulun mukaisesti. Liittohallitus ja uusi puheenjohtaja ovat tehneet kovasti töitä, jotta liiton toiminta olisi mahdollisimman pian normaaleilla raiteillaan.

Liittohallitus pyrkii tekemään töitä loppuvuoden mahdollisimman tehokkaasti ja unohtamaan hiertäneet kaunat. Haluamme pitää liiton ovet auki jokaiselle taustoihin katsomatta sekä pyrkiä mahdollisimman matalaan kynnykseen liiton toimintaan osallistumiselle.

Kunnioittaen liittohallituksen puolesta,
Alina Heywood, Petja Kopperoinen, Aisha Benahmed, Anri Liikamaa ja Verde Ålander