Vastine jäsenten avoimeen kirjeeseen / Svarsskrivelse till medlemmars öppna brev

Hei avoimen kirjeen yhteyshenkilö,

Kiitämme avoimesta kirjeestänne sekä palautteestanne liittohallitukselle. Meidänkin mielestämme kirjeessä on sellaisia näkökohtia, joita Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton toiminnassa tulisi ottaa paremmin huomioon ja toteuttaa niin toiminnassaan kuin päätöksenteossaankin.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto on puoluepoliittisesti sitoutumaton järjestö, mutta kuitenkin yhteiskunnallisesti aktiivinen. Pyrimme näkymään poliittisella kentällä aktiivisesti nuorten osallisuuden ja äänen kuuluvuuden takaamiseksi. Emme kuitenkaan suosi yksittäisiä puolueita, vaan teemme yhteistyötä kattavasti läpi koko puoluekentän.

Kannustamme jäseniämme vaikuttamaan muun muassa vaikuttajaurasuunnitelman avulla ja muutenkin yhteiskuntaan myös oman liittomme toiminnan ulkopuolella. Haluamme tukea ja antaa vinkkejä jäsenillemme tulevaisuuteen vaikuttamisen saralla. Puolueet ja sitoutumattomat kansalaisjärjestöt ovat hyvä ponnahduslauta valtakunnalliseen politiikkaan sekä laajaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Kannustammekin jäsenistöämme tutkimaan eri puolueita/järjestöjä ja lähtemään mukaan myös toimintaan. Kuten tavoiteohjelmassamme linjaamme, "Nuorten on oltava edustettuina pöydissä, joissa päätöksiä tehdään" – sekä nyt että tulevaisuudessa, sekä ei-poliittisessa toiminnassa että puoluepolitiikassa.

Liitto kutsuu tapahtumiinsa puhujia eri puolueista. Pyrimme siihen, että jokainen puolue saisi näkyvyyttä liiton tapahtumilla, jotta jäsenet voisivat kattavasti tutustua eri puolueiden toimintaan ja periaatteisiin. Esimerkiksi liiton järjestämillä Aktiivipäivillä puhujat ovat edustaneet mahdollisimman kattavasti jokaista eduskuntapuoluetta.

On harmillista, mikäli jäsenet kokevat liiton kallistuvan jonkin puolueen suuntaan enemmän kuin toisten. Koko liittohallitus on kuitenkin sitoutunut pitämään puoluepoliittiset taustansa ja ajatuksensa erossa Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton päätöksenteosta ja toiminnasta. Pyrimme siihen, että emme anna vastauksia sekä päätöksiä puolueen vaan oman ja nuorisovaltuustojen edun mukaisen kannan.

Aiomme tulevaisuudessa kiinnittää tarkemmin huomiota sille, ettei liitto suosi yhtäkään puoluetta, vaan tekee yhteistyötä tasaisesti kaikkien puolueiden kanssa. Aiomme jatkaa Aktiivipäivien puhujissa jo toteutettua tapaa puhujien hankkimiseksi eri puolueista. Tahdomme, että liitto on avoin kaikille puoluetaustaan tai uskontoon tai muuhunkaan tekijään katsomatta.

Kunnioittaen,
Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton liittohallitus


Svarsskrivelse till medlemmars öppna brev

Hej, Lotta – kontaktpersonen till ett öppet brev

Vi tackar för ert öppna brev samt er respons till förbundsstyrelsen. Även enligt vår åsikt finns i brevet sådana åsikter, som borde bättre iakttas i Finlands Ungdomsfullmäktiges Förbunds verksamhet och verkställas både i dess verksamhet och i beslutsfattande.

Finlands Ungdomsfullmäktiges Förbund är en partipolitiskt obunden organisation, men det är ändå samhälleligt aktivt. Vi strävar efter att synas aktivt på det politiska fältet för att garantera ungdomarnas delaktighet och att deras röst blir hörd. Vi gynnar emellertid inga enstaka partier, utan vi samarbetar omfattande genom hela partifältet.

Vi sporrar våra medlemmar bland annat med hjälp av en karriärplan för påverkare – och även annars – att påverka samhället även utanför vårt förbunds verksamhet. Vi vill stödja och ge tips åt våra medlemmar på fältet för påverkande i framtiden. Partier och obundna medborgarorganisationer är en god språngbräda in i rikspolitiken samt i ett brett samhälleligt påverkande. Vi faktiskt sporrar vår medlemskår att undersöka olika partier/organisationer och att gå med även i verksamheten. Såsom vi drar upp linjer i vårt målsättningsprogram – ”Ungdomar måste vara representerade vid bord, där det fattas beslut – såväl nu som i framtiden, såväl i en icke-politisk verksamhet som i partipolitiken.

Förbundet kallar till sina evenemang talare från olika partier. Vi strävar därefter att varje parti skulle få synlighet med förbundets evenemang, för att medlemmarna omfattande kunde bekanta sig med olika partiers verksamhet och principer. Till exempel under Aktivdagar, som förbundet har anordnat, har talarna representerat vartenda riksdagsparti så omfattande som möjligt.

Det är förargligt, om medlemmar upplever att förbundet lutar åt ett parti mera än åt några andra. Hela förbundsstyrelsen har emellertid utfäst sig att hålla sina partipolitiska bakgrunder och sina tankar borta från Finlands Ungdomsfullmäktiges Förbunds beslutsfattande och verksamhet. Vi strävar därefter att vi varken ger svar eller fattar beslut enligt något partis åsikter, utan våra ställningstaganden baserar sig på vår egen och ungdomsfullmäktiges fördel.

Vi ämnar i framtiden fästa noggrannare uppmärksamhet på det att förbundet inte gynnar ett enda parti, utan samarbetar jämlikt med alla partier. Vi tänker fortsätta seden, som redan har förverkligats på Aktivdagarna, att skaffa talare från olika partier. Vi vill att förbundet är öppet för alla – oberoende av politisk bakgrund, religion eller av någon övrig faktor heller.

Högaktningsfullt
Förbundsstyrelsen för Finlands Ungdomsfullmäktiges Förbund