Tiedotteet liittohallituksen kokouksista 12-14

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n liittohallitus piti kokouksensa 12/2018 ja 13/2018 syys-lokakuun vaihteessa. Lisäksi syksyn aktiivipäivien yhteydessä järjestettiin avoin kokous ja kyselytunti nimellä ”45 minuuttia liittohallituksen kanssa – liittohallituksen kyselytunti”.


Tiedote liittohallituksen kokouksesta 12/2018

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n liittohallitus piti 12/2018 kokouksensa sähköisesti. Kokouksessa käsiteltiin liittohallituksen esitys vuoden 2019 toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi, kuultiin pääsihteerin selonteko liiton taloudesta sekä päätettiin XXI liittokokouksen paikkakunta.

Liittohallituksen esitys vuoden 2019 toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi

Toimintasuunnitelmaluonnos on valmis, ja seuraavaksi jäsenet pääsevät kommentoimaan sitä. Toimintasuunnitelmaluonnos löytyy täältä.

Toimintasuunnitelmaa on mahdollista kommentoida 25.10. asti tällä lomakkeella.

Liittohallitus päätti järjestää XXI liittokokouksen Jyväskylässä.


Tiedote liittohallituksen kokouksesta 13/2018

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n liittohallitus kokoontui lokakuun kokoukseensa liiton toimistolle. Kokouksessa muun muassa päätettiin sääntömääräisen liittokokouksen koolle kutsumisesta, käytiin läpi kärkihankkeiden edistyminen sekä käsiteltiin nuorisovaltuustoprofiileita, koulutusten kokonaisuudistusta ja esitys vuoden 2019 talousarvioksi. Lisäksi liittohallitus vastasi kahteen avoimeen kirjeeseen.

Suomen Nuorisvaltuustojen liitto ry:n sääntömääräinen liittokokous (XXI) pidetään 23.11.-25.11.2018 Jyväskylässä

Liittohallitus päätti kutsua Suomen Nuorisvaltuustojen liitto ry:n sääntömääräinen liittokokoksen (XXI) koolle 23.11.-25.11.2018 Jyväskylään. Liittokokous järjestetään Jyväskylän Yliopiston Musica-rakennuksessa (Seminaarinkatu 15, 40100 Jyväskylä). Liittohallitus valtuutti pääsihteerin tekemään ja toimittamaan kokouskutsun liiton jäsenille sekä jäsenjärjestöille sääntöjen edellyttämällä tavalla.

Kärkihankkeiden edistyminen

Liitolla on vuonna 2018 käynnissä kärkihankkeita, joiden toteutumisesta tehdään puoliväliarviointi. Tässä kokouksessa liittohallitus kävi läpi seuraavien kärkihankkeiden edistymistä:

 • Kannustamme nuorisovaltuustoja vertaisoppimiseen ja hyvien käytänteiden jakamiseen

 • Teemme yhteistyötä ja vaikutamme verkostoissa.

 • Kasvatamme keskustelemaan rohkeasti.

Paikallisten koulutusten markkinointisuunnitelmapohja

Kokouksessa keskusteltiin piireille ja niiden paikallisille kouluttajille tarjottavasta paikallisten koulutusten markkinointisuunnitelmapohjasta. Materiaalien tarkoituksena on tukea piirejä markkinoimaan paikallisia koulutuksia sekä edistää yhteistyötä piirien ja paikallisten kouluttajien välillä. Liittohallitus valtuutti piirivastaava Anri Liikamaan edistämään markkinointisuunnitelmapohjaa.

Mikroavustukset ja toiminnallinen tuki käyttöön piirituessa

Mikroavustusten tarkoituksena on tukea alueellisen yhteistyön rakentumista. Liittohallitus päätti ottaa tavoitteen toteuttamista varten käyttöön liiton toiminnallisen tuen ja maksimissaan 60 euron suuruiset mikroavustukset. Rahallista mikroavustusta saisi ensisijaisesti matkakuluihin, tilavuokraan ja muihin vastaaviin kuluihin keskuskaupunkien ulkopuolella. Piireiltä tullaan edellyttämään mikroavustusten käytön raportointia. Piirit voivat hakea liitolta mikroavustusta viimeistään vuoden 2019 alussa.

Lisäksi liitto tulee tukemaan piirejä toiminnallisesti erityisesti piirien verkostoitumiseen ja alueellisen yhteistyön kehittämiseen tarkoitettujen tapahtumien ja tempausten järjestämisessä. Toiminnallisella tuella tarkoitetaan sitä, että liitto osallistuu mahdollisuuksien mukaan piirien tapahtumiin esimerkiksi vierailevina puhujina tai kouluttajina. Toiminnallista tukea haetaan vapaamuotoisesti ottamalla yhteyttä liittoon.

Liittohallitus valtuutti piirivastaava Anri Liikamaan edistämään mikroavustusten ja liiton toiminnalisen tuen käyttöönottoa ja markkinointia piirituessa.

Muita päätöksiä:

 • Käytiin lähetekeskustelu nuorisovaltuustoprofiilien tarjoamista tukipalveluista.

 • Päätettiin uudistaa liiton koulutuksia vuoden 2018 toimintasuunnitelman edellyttämällä tavalla. Uudistusta on jo toteutettu kuluvana vuotena.

 • Päätettiin avata haku palveluraatiin ja hyväksyttiin hakijoiden pisteytysperusteet.

 • Hyväksyttiin liiton vuosijuhlan budjetti.

 • Käytiin läpi ja hyväksyttiin Maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamis- ja kehittämishankkeen jatkoavustushakemus hankekaudelle 2019.

 • Hyväksyttiin liittohallituksen vastineet avoimiin kirjeisiin julkaistaviksi. Liittohallituksen vastaukset avoimiin kirjeisiin löytyvät täältä ja täältä.

 • Kuultiin piirien kuulumiset.

 • Käsiteltiin esitys talousarvioksi vuodelle 2019.


Tiedote liittohallituksen avoimesta kokouksesta 14/2018

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n avoin kokous ja kyselytunti järjestettiin syksyn aktiivipäivien yhteydessä nimellä ”45 minuuttia liittohallituksen kanssa – liittohallituksen kyselytunti”. Aktiivipäiville osallistuneet jäsenet esittivät liittohallitukselle kysymyksiä liiton henkilökalenterin teon edistymisestä, liiton vuosijuhlien järjestämisestä sekä avoimiin kirjeisiin vastaamisesta.