Tiedotteet liittohallituksen kokouksista 15/2018 ja 16/2018

Tiedote liittohallituksen kokouksesta 15/2018

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n liittohallitus piti lokakuussa sähköpostikokouksen, jossa käsiteltiin Osallisuuden osaamiskeskuksen talousarvio. Sähköpostikokouksessa ei tehty muita päätöksiä.


Tiedote liittohallituksen kokouksesta 16/2018

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n liittohallitus piti lokakuun kokoukseensa sähköisesti. Kokouksessa muun muassa käytiin läpi toimintasuunnitelmaluonnokseen saadut jäsenistön kommentit, päätettiin vs. pääsihteerin sijaistamisesta tämän perhevapaan ajan, sekä nimettiin liiton asiantuntijajäsen Osaamista osallisuuteen -hankkeen ohjausryhmään.

Liittohallitus kävi läpi toimintasuunnitelmaluonnosta koskevat kommentit

Liittohallitus kävi läpi jäsenistöltä saadut kommentit vuoden 2019 toimintasuunnitelmaluonnokseen. Toimintasuunnitelma määrää toimintavuoden sisällön keskeiset asiat ja tavoitteet. Vuoden 2019 toimintasuunnitelma käsitellään Jyväskylän liittokokouksessa 23.–25.11.2018.

Liittohallituksen laatiman toimintasuunnitelmaluonnoksen kommentointi järjestettiin tällä kertaa sähköisesti. Jäsenistöllä oli mahdollisuus kommentoida luonnosta 25.10. asti kommentointilomakkeella.

Vs. pääsihteerin sijaistaminen perhevapaan ajan

Liiton vs. pääsihteeri on perhevapaalla loka-marraskuussa. Liittohallitus päätti, että pääsihteerin sijaisena toimii tällä välin osallisuusasiantuntija Riina Lumme. Lumme vastaa esimerkiksi XXI liittokokouksen käytännön järjestelyistä.

Liittohallitus nimesi osallisuusasiantuntija Riina Lumpeen Osaamista osallisuuteen -hankkeen ohjausryhmän pysyväksi asiantuntijajäseneksi

Osaamista osallisuuteen -hankkeen johto on pyytänyt Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:tä osallistumaan hankkeen ohjausryhmään. Ohjausryhmään osallistumisen lisäksi liittoa pyydettiin osallistumaan alueen nuorisovaltuustoille tarjottavien koulutusten toteuttamiseen erikseen sovittavalla tavalla. Ohjausryhmään kuuluu muun muassa kuntien nuoriso-ohjaajia, nuorisovaltuustoja sekä valittuja asiantuntijatahoja.

Osaamista osallisuuteen on KUUMA-kuntien (Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti) yhteinen hanke, jonka tarkoituksena on muun muassa tarkastella, miten nuorten osallisuus käytännössä toteutuu ja millaisia toteuttamisen malleja on olemassa. Asiantuntijatiedon keräämisen lisäksi hanke pyrkii tarjoamaan nuorille välineitä ja osaamista aitoon vaikuttamiseen ja osallistumiseen.

Liittohallitus päätti osallistua hankkeeseen nimeämällä ohjausryhmän pysyväksi jäseneksi osallisuusasiantuntija Riina Lumpeen. Muista osallistumistavoista päätetään myöhemmin.

Muita päätöksiä:

  • Liittohallitus päätti nimetä Riina Kasurisen Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n ehdokkaaksi Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:n varapuheenjohtajaksi. Kasurinen on Nuva ry:n alumni, joka on toiminut muun muassa liiton varapuheenjohtajana.