Nuorisovaltuutetut: Nuorille aidot mahdollisuudet vaikuttaa joka kunnassa

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto on huolissaan nuorten osattomuudesta päätöksentekoon. Vuonna 2019 kuntalain (410/2015) toimeenpano jatkuu monissa kunnissa, mikä tarkoittaa paitsi uusien nuorisovaltuustojen perustamista sekä osallisuuteen liittyvän toimintakulttuurin uudistumista. Nuorille on mahdollistettava aitoja vaikuttamismahdollisuuksia turvaamalla tarvittavat toimintaedellytykset.

Pelkkä lakisääteinen nuorisovaltuuston perustaminen ei turvaa nuorten osallistumisen toteutumista. Laki takaa kaikille nuorille oikeuden osallistua ja vaikuttaa nuorisovaltuuston kautta. Tämän oikeuden toteutumisesta tulee huolehtia kaikkialla Suomessa.

“Nuorisovaltuustoille on taattava edustuspaikat jokaiseen kunnan lautakuntaan, valtuustoon sekä kunnanhallitukseen. Nuorisovaltuuston asema on turvattava kunnan hallintosäännössä”, Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton vuoden 2019 puheenjohtaja Sami Salminen toteaa.

Nuorille on taattava todellinen mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa. Etenkin merkittävissä uudistuksissa on pidettävä huolta siitä, että ne ovat kauaskantoisia ja kohtelevat kaikkia osapuolia oikeudenmukaisesti. Tämän vuoksi nuorten äänen on kuuluttava päätöksenteon kaikilla tasoilla. Jokaisessa kunnassa on tulevana vuonna edistettävä nuorisovaltuustojen vaikuttamismahdollisuuksia. Nuorten on päästävä aidosti osallistumaan päätöksentekoon – muun muassa vaikuttamalla kunnan julkiseen liikenteeseen ja osallistavan budjetoinnin kautta.

Nuorilla on oltava yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet yhteisten asioiden hoitamiseen. He tuovat asiantuntijuudellaan lisäarvoa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Oikeus osallistua tarjoaa nuorille mahdollisuuden tasavertaiseen yhteiskunnan jäsenyyteen. Nuorten on oltava edustettuina pöydissä, joissa päätöksiä tehdään ja suunnitellaan, joka kunnassa.

Hyväksytty liittokokouksessa Jyväskylässä 25.11.2018


Lisätietoja:

Puheenjohtaja Alina Heywood, puh. +358 44 098 2309
Vuoden 2019 puheenjohtaja Sami Salminen, puh. +358 44 544 9204
Osallisuusasiantuntija Riina Lumme, puh. +358 44 705 7777