Tiedote liittohallituksen kokouksesta 2/2018

Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton hallitus kokoontui vuoden toiseen kokoukseensa Lahdessa 23.–24.2.2018. Perjantaina kokoustettiin Lahden kaupungintalolla kaupunginhallituksen puheenjohtajan Pekka Komun vieraina. Lauantaina hallitus kokousti Veikkauksen vieraana.

Vuoden toisessa kokouksessa siirryttiin tulevan vuoden toiminnan suunnittelusta sen toteutukseen. Hallitus hyväksyi tarkennetun toimintasuunnitelman. Myös kaikkien kärkihankkeiden toteutussuunnitelmat käytiin läpi ja hyväksyttiin. Muita kokouksessa käsiteltyjä asioita olivat muun muassa toiminnan muutoskokonaisuuksien eteneminen sekä kevään toiminnan tarkempi suunnittelu.

Vaikute.netin ja valtakunnallisten koulutusten uudistukset

Toiminnan suurten muutoskokonaisuuksien uudistuksia vietiin eteenpäin lähetekeskustelujen muodossa. Nuvatukivastaava Sami Salminen esitteli vaikute.netin kokonaisuudistuksen nykytilanteen, ja esittelyn ja liiton strategiatyön pohjalta käytiin keskustelua. Salminen jatkaa kokonaisuudistuksen eteenpäin viemistä, ja sitä käsitellään hallituksen kokouksissa kevään kuluessa.

Varapuheenjohtaja Robert Tammi vie eteenpäin valtakunnallisten koulutusten kokonaisuudistusta. Suunnitelmaa kokonaisuudistuksen toteuttamiseksi käsitellään seuraavan kerran hallituksen kokouksessa  viimeistään alkusyksystä.

Kevään Aktiivipäivät ja Aktiivipäivät PRO

Koulutusvastaava Petja Kopperoinen esitteli lähestyvien Aktiivipäivien järjestelyjen tilannetta. Aktiivipäivät ABC&HC järjestetään Ylivieskassa 16.–18.3. Paikalle odotetaan noin 170 nuvalaista – lisätietoa on luvassa pian liiton verkkosivuilla ja somessa.

Aktiivipäivät PRO:n ensimmäinen osa järjestetään Helsingissä 28.4. ja toinen osa niinikään Helsingissä 15.9. Aktiivipäivät PRO päätettin järjestää yhteistyössä sivistysvaliokunnan kanssa. Aktiivipäivät PRO:n tarkempi teema, budjetti ja ohjelmarunko käsitellään liittohallituksen kokouksessa 5/2018.

Kevään jäsenkysely

Jäsenyysvastaava Aisha Benahmed esitteli kevään jäsenkyselyn tilannetta ja sen pohjalta käytiin keskustelu aiheesta. Benahmed toteuttaa jäsenkyselyn keskustelun pohjalta. Kysely on auki 26.3.–4.4.

Piirien kuulumiset

Piirivastaava Anri Liikamaa esitteli piirien ajankohtaista tilannetta ja sen pohjalta käytiin keskustelua. Piirien aloituskeskustelut järjestettiin piiritoimijakoulutuksen yhteydessä Helsingissä 3.-4.2.2018. Keskustelujen pohjalta päätettiin pitää piiritoimijaskype painottuen talous- ja hallintoasioihin, erityisesti pankki- ja PRH-asioihin.

Hallitus päätti myös liiton ja piirien koulutusten yhteensovittamisesta mm. tapahtumarunkojen suhteen. Piirivastaava vie asiaa eteenpäin, ja esitys tapahtumarungoista käsitellään liittohallituksen kokouksessa 6/2018.

Muita hallituksen tekemiä päätöksiä

Muut hallituksen toisessa kokouksessaan tekemät päätökset käsittelivät muun muassa seuraavia asioita:  

  • Rekrytoinnit ja muut henkilöstöasiat. Seuraa Avoimet työpaikat -sivustoa lähiaikoina!

  • Liiton taloudellinen tilanne ja talouden avainluvut.

  • Tilinpäätös vuodelta 2017. Talousvuosi 2017 oli tavoitteiden mukaan ylijäämäinen. Tilinpäätös esitellään jäsenistölle toimintakertomuksen yhteydessä avoimessa liittohallituksen kokouksessa Aktiivipäivillä.

  • Varapuheenjohtajien vastuita ja erityisesti osa-aikaisen palkkion turvin toteutettavia varapuheenjohtajaprojekteja tarkennettiin. Tarkoituksena on, että palvelusektorin varapuheenjohtaja Tammi aloittaa lähiaikoina varapuheenjohtajaprojektinsa vastaten liiton juhlavuoden toiminnan koordinoinnista sekä valtakunnallisten koulutusten kokonaisuudistuksesta.

Liittohallitus kokousti Lahden kaupungintalolla kaupunginjohtajan vieraina. 

Liittohallitus kokousti Lahden kaupungintalolla kaupunginjohtajan vieraina.