Tervehdys SAKKI ry:n 15. liittokokoukselle

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - Sakki ry:n 15. liittokokous on käynnissä Nurmijärvellä. Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton puheenjohtaja Kimi Uosukainen vei liittokokoukseen Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton tervehdyksen.

 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvä liittokokous,

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto tervehtii Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - Sakki ry:n 15. liittokokousta.

Nuorten osallisuutta edistävän sidosryhmän edustajana on ilo nähdä näin monen nuoren vaikuttajan osallistuvan tähän liittokokoukseen. Halu osallistua ja vaikuttaa niin Ammattiin Opiskelevien Liiton kuin oman piirin ja opiskelijakunnan asioihin on arvokas voimavara sekä teille liittona että yhteiskunnalle laajemminkin.

Vaikuttamispolun rakentaminen jokaiselle nuorelle kaikista Suomen luokkahuoneista omiin opiskelijakuntiin ja aina valtakunnantasolle saakka on tärkeää. Erityisen tärkeää se on juuri nyt, sillä yhteiskunnassamme tehdään tällä hetkellä monia uudistuksia, joilla on paitsi vaikutuksia meihin nykynuoriin, myös yhteiseen tulevaisuuteemme. Niin koulutuksessa tapahtuvat muutokset, eikä vähimpänä ammattillisen koulutuksen reformin toimeenpano, kuin sote-uudistus vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen, jossa me nuoret tulemme elämään. Meillä on oikeus ja myöskin velvollisuus olla aktiivisia toimijoita oman tulevaisuutemme rakentamisessa.

Erityisesti lähitulevaisuudessa tehtävä maakunta- ja sote-uudistus ovat tärkeä ja yhteinen vaikuttamisen paikka meille nuorille ja nuorisojärjestöille. Itsenäisen Suomen suurimman hallintouudistuksen tulee rakentaa kestävää tulevaisuutta nuorille. Kannustan jokaista opiskelija-aktiivia ja teitä liittona tarttumaan tilaisuuteen, ottamaan selvää sote-kiemuroista ja vaikuttamaan maakuntauudistuksen valmisteluun. Kysymykset nuorten terveyspalveluista, joukkoliikenteestä, työllisyyspalveluista ja aluekehittämisestä eivät ole yhdentekeviä. Päinvastoin, maakuntien keskiössä olevan elinvoimapolitiikan tulee olla myös sivistys- ja koulutuspolitiikkaa.  Meidän nuorten tulee olla mukana niissä pöydissä, joissa yhteisiä päätöksiä tehdään.

Näihin asioihin vaikuttaminen on erityisen kouriintuntuvaa tänä ja ensi vuonna, kun maassamme on tarkoitus pitää maakunta- ja eduskuntavaalit. Tänään valittava liittojohto saa siis ratkaistavakseen suuren haasteen: kuinka kääntää edessä oleva vaalisuma mahdollisuudeksi vaikuttaa nuorten ja ammattiin opiskelevien asioiden puolesta?

Haaste on meille yhteinen. Nuorten yhteiskunnallisen aktiivisuuden, mielenkiinnon sekä osallistumiskanavien lisääminen on meidän kaikkien nuorisojärjestöjen yhteinen tehtävä. Aktiivisella, äänensä esiintuovalla ja vaikuttavalla opiskelijaliikkeessä on oma tärkeä panoksensa annettavana nuorten osallisuuden edistämiseksi ja paremman Suomen rakentamiseksi. 

Kuten hyvin tiedätte, osallistuminen, vaikuttaminen ja asioista päättäminen ovat tiimipeliä. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto kannustaa teitä liittona ja nuorina vaikuttajina tarttumaan sellaisiin toimiin, joilla te kannustatte ja innostatte kaikkia opiskelijoita osallistumaan yhteisistä asioista päättämiseen. Opiskelijakunnilla ja niiden toiminnalla on suuri potentiaali lisätä kaikkien opiskelijoiden osallisuutta lähiympäristössään.

Kun linjaatte tässä liittokokouksessa edunvalvonnallisia kärkiänne ja valitsette liittojohdon niitä toteuttamaan, kannustan teitä myös pohtimaan, miten voitte omalta osaltanne vaikuttaa ja tehdä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton puheenjohtajana toivotan hyvän järjestöjemme välisen yhteistyön tervetulleeksi myös jatkossa! Samalla haluan myös lausua kiitoksen jo tehdystä yhteistyöstä teidän sakkilaisten kanssa: kiitos yhteisistä näkemyksistä ja keskustelusta niin eduskunnan käytävillä, ministeriön kokoushuoneissa kuin SuomiAreenan jatkoilla.

Toivotan teille vaikuttavaa liittokokouksen viimeistä päivää! Kiitos!

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n puolesta

Kimi Uosukainen
puheenjohtaja