Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton toiminta laajenee uusien hankekokonaisuuksien myötä

Liiton toiminta laajenee kahdella uudella hankekokonaisuudella, joihin opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt erityisavustusta. Hankkeet ovat määräaikaisia ja tukevat liiton perustehtävää nuorisovaltuustojen ja niiden jäsenten tukemisessa. Uusien aluevaltausten myötä liiton toimistolle rekrytoidaan uusia osallisuuden asiantuntijoita.

Osallisuuskoulutusta viranhaltijoille

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto on vuoden alusta alkaen ollut osa Nuorten Akatemian hallinnoimaa yhteenliittymää, jolle opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi nuorisoalan osaamiskeskuksen tehtävän ja siihen liittyvän rahoituksen. Nuva ry:n osuus rahoituksesta on noin 28 000 euroa vuonna 2018. Osaamiskeskustoiminnan tarkoituksena on edistää nuorisoalan osaamista, asiantuntijuutta ja tiedonkulkua, painottuen tämän yhteenliittymän osalta erityisesti nuorisovaikutusten arviointiin sekä osallisuuskoulutusten ja -valmennuksen tarjoamiseen.

Osaamiskeskuksen osana toimiminen tarkoittaa liitolle täysin uutta tehtävää viranhaltijoiden kouluttamisessa nuorten osallistamiseen. Tehtävä tukee hyvin nykyisen perustoiminnan toteuttamista ja kehittämistä: kunnissa toimivien päättäjien osallisuutta koskevan osaamisen vahvistaminen lisää nuorten vaikutusmahdollisuuksia. Liiton osaamiskeskustoiminnoista vastaa aluksi puheenjohtaja ja kesästä alkaen uutena työntekijänä aloittava osallisuuskoordinaattori. Haku tehtävään on juuri avattu.

“On hienoa saada nuorisovaltuustokentälle osaamiskeskuksen muodossa tunnustusta nuorten osallisuuden eteen tehdystä työstä. Liiton osaamiskeskustehtävät viranhaltijoiden osallisuussuunnittelun ja -koulutuksen lisäämiseksi tuovat tärkeää tukea nuvalaisten vaikuttamistyölle. Käynnistämme innolla uudet tehtävät liitossa sekä teemme yhteistyötä yhteenliittymän muiden järjestöjen kanssa tärkeän tehtävän eteen”, kommentoi liiton puheenjohtaja Kimi Uosukainen.

Tukea maakunnalliseen vaikuttamiseen

Lisäksi Nuva ry:n vuonna 2017 alkanut Maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamis- ja kehittämishanke siirtyy seuraavaan vaiheeseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi liitolle 80 000€ erityisavustusta maakunnallisten nuorisovaltuustojen toiminnan kehittämiseen. Osa hankkeen toimintakuluista katetaan liiton omavastuuosuudella.

Hankkeen keskiössä ovat maakunnallisille nuorisovaltuutetuille suunnattujen koulutuskokonaisuuksien luominen sekä yhteistyön vakiinnuttaminen nuorisovaltuutettujen ja uusien maakuntien välillä.

“Maakuntauudistuksen edetessä on tullut entistäkin tärkeämmäksi huolehtia nuorten aidoista vaikutusmahdollisuuksista. Siksi on ilahduttavaa päästä jatkamaan tärkeää maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamis- ja kehittämistyötä. On aika laittaa seuraava vaihe silmään ja varmistaa nuorten aidot ja yhdenvertaiset vaikutusmahdollisuudet kaikissa maakunnissa!” summaa Uosukainen.

Maakunnallisten nuorisovaltuustojen kehittämishanketta varten Nuva ry hakee parhaillaan projektipäällikköä ja projektikoordinaattoria määräaikaisiin työsuhteisiin.