Tiedote liittohallituksen kokouksesta 5/2018

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n liittohallitus kokoontui toukokuun kokoukseensa liiton toimistolla ja aamukoulun osalta Kehittämiskeskus Opinkirjon vieraana. Kokouksessa käsiteltiin toimintasuunnitelman kärkihankkeiden edistymistä ja kahden toteuttamissuunnitelman päivittämistä, henkilöstö- ja talousasioita sekä tapahtumien järjestämistä ja kehittämistä. Lisäksi liittohallitus vastasi avoimessa kokouksessa 3/2018 jätettyyn jäsenaloitteeseen, hyväksyi alustavat maakuntavaalitavoitteet ja keskusteli kampanjarungosta, sekä kävi lähetekeskustelut palveluraadin ja mentorointiverkoston perustamisesta.

Huipputapaamisen ja Kesäseminaarin ajankohdat ja paikat vahvistettu

Aiemmasta tiedosta poiketen ja liitosta riippumattomista syistä piirineuvostolle, paikallisille kouluttajille, ulkoisille edustajille ja manu-hankkeen ohjausryhmälle suunnattu Kesäseminaari siirtyy viikolla eteenpäin. Näin ollen piirineuvosto kokoustaa 15.6. ja muut kutsutaan mukaan seminaariin viikonlopuksi 16.-17.6. Seminaari järjestetään Helsingissä, ja ilmoittautuminen sekä lisätietoja julkaistaan pian.

Huipputapaamisen pääyhteistyökumppani on varmistunut ja sen myötä päivämääräksi päätettiin kesäseminaarin jälkeinen maanantai, 18.6.2018. Liittohallitus päätti kokouksessaan varata Huipputapaamisen tilat Helsingistä. Myös Huipputapaamisen kutsut ja ilmoittautumisohje lähetetään nuorisovaltuustojen puheenjohtajille mahdollisimman pian.

Vastaus avoimen kokouksen jäsenaloitteeseen

Liittohallituksen kokouksessa 3/2018 jätettiin yksi jäsenaloite, johon liittohallitus lupasi vastata ja ryhtyä sen pohjalta toimenpiteisiin. Hallituksen kokouksessa hyväksymä vastaus löytyy täältä.

Toimiston henkilöstöön täydennyksiä

Liittohallitus valitsi kokouksessaan uudet henkilöt virkaa sijaistavan pääsihteerin, projektipäällikön, projektikoordinaattorin, osallisuuskoordinaattorin ja viestintäasiantuntijan tehtäviin. Uudet työntekijät aloittavat tehtävissään touko-kesäkuun aikana, ja heidät esitellään liiton viestinnässä lähiviikkojen aikana. Lisäksi liitossa toimii kesäkuun aikana kaksi kesätyöntekijää, keväällä harjoittelija taloussihteerin tehtävissä ja syksyllä myöhemmin valittava siviilipalvelushenkilö.

Kehitä liiton toimintaa – vastaa jäsenkyselyyn

Kokouksessa päätettiin myös päivittää jäsenkyselyjen aikataulua ja avata kevään jäsenkysely mahdollisimman pian. Jäsenkyselyn tarkoituksena on selvittää, millaisia palveluita jäsenet liitolta kaipaavat, ja missä olemme onnistuneet ja mihin jäsenet keksivät kehitettävää. Kysely on auki 28.5. asti täällä.

Muita päätöksiä

  • Vaikute.netin uudistuksessa tavoitteena on saada päivitetty sisältö valmiiksi syksyn Aktiivipäiviin mennessä ja toteuttaa uudistus yhteistyötahojen kanssa. Budjetti on nyt hyväksytty ja uusi visio kuuluu näin:
    “Vaikute.net on nuorten väylä vaikuttamisen maailmaan. Se on nuorisovaltuutettujen ja vaikuttamisesta kiinnostuneiden nuorten oma sähköinen työkalu osallisuuteen ja vaikuttamiseen.  Vaikute.net antaa nuorille monipuolisia valmiuksia osallistua ja intoa vaikuttaa yhteiskuntaan.”

  • Piireille on luotu työkaluja helpottamaan liiton strategian toteuttamista ja jäsenten osallistumisen lisäämistä. Liittohallitus päätti esittää suunnittelupohjia piirineuvoston hyväksyttäväksi ja edellyttää valmiita suunnitelmia syksyllä.

  • Aktiivipäivät ABC:n ja HC:n palautteet käsiteltiin ja niiden pohjalta päätettiin panostaa erityisesti koulutusten kohdentamiseen ja aikatauluttamiseen syksyn Aktiivipäivien suunnittelussa. Hallitus käsittelee konkreettisia toimenpiteitä vielä seuraavassa kokouksessaan.

  • Maakuntavaalien alustavat tavoitteet hyväksyttiin ja päätettiin lähettää kommenteille Huipputapaamiseen. Kampanjan rungosta ja aikataulusta käytiin keskustelua, ja päätettiin tuoda ne hyväksyttäväksi heinäkuussa päivitettynä erityisesti piirien, maakunnallisten nuorisovaltuustojen ja jäsenten osallistamiseen tähtäävillä toimenpiteillä.