Tervehdys Demarinuorten liittokokoukselle

Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton puheenjohtaja Kimi Uosukainen kävi viemässä liiton tervehdyksen Sosialidemokraattiset Nuoret ry:n XXVII liittokokoukseen, joka järjestetään Turussa 8.-10.6.2018

 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvä liittokokous ja hyvät nuoret vaikuttajat,

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto tervehtii Sosiaalidemokraattiset Nuoret ry:n 27. liittokokousta.

On ilahduttavaa nähdä näin monen nuorten asioista kiinnostuneen nuoren osallistuvan ja vaikuttavan tässä liittokokouksessa. Kiinnostus yhteisiin asioihin ja halu osallistua niistä päättämiseen, mistä tämä viikonloppu kertoo, ovat korvaamattoman arvokkaita voimavaroja, niin teille Demarinuorina kuin laajemminkin yhteiskunnalle. Nuorten osallistuminen paitsi järjestötoimintaan, myös laajemmin politiikan suunnan määrittämiseen on erityisen tärkeää tällaisena aikana, kun yhteiskuntamme kohtaa monia tulevaisuuden haasteita. Nuorten äänen on kuuluttava yhteiskunnassa päätöksenteon sosiaalisen kestävyyden ja oikeudenmukaisuuden takaamiseksi sekä ennen kaikkea nuorten demokratiaoikeuksien toteutumiseksi.

Suomalainen edustuksellinen demokratia ja vaalijärjestelmä nojaavat aktiiviseen ja osallistavaan puoluetoimintaan. Valta päättää yhteisistä asioista on kaikilla kansalaisilla, mutta se monella tavalla kanavoituu päätöksiksi puolueiden ja niiden vastuunkantajien kautta. Juuri siksi on tärkeää, että me nuoret vaikutamme paitsi kansanliikkeissä, kulutustottumuksilla, sitoutumattomissa järjestöissä kuin ennen kaikkea myös puolueiden rakenteissa. Nuorten on oltava edustettuna kaikissa niissä pöydissä, joissa päätöksiä tehdään – myös puolueiden sisällä. Tätä työtä kannustan teitä demarinuorina jatkamaan kaikilla mahdollisilla keinoilla, jotta nuorten ääni voi kuulua yhteiskunnassa myös sosiaalidemokraattisen puolueen kautta.

Hyvä kokousväki,

Kuten tiedätte, politiikka on kestävyyslaji ja päätöksenteko ei ole mustavalkoista tai helppoa. Meidän täytyy tulevina vuosina kyetä ratkaisemaan monia Suomen ja Euroopan kohtalonkysymyksiä. Niin ilmastonmuutos ja muut ympäristökysymykset, demokratian tulevaisuus kuin väestön ikääntymisen haasteet tulevat maalaamaan tulevaisuuspoliitiikkaa. Nämä asiat tulee ratkaista niin, että puntarissa ovat tulevaisuuden kilpailukyky ja kestävyys sekä toisaalta tämän hetken haasteet ja hyvinvointi.  

Näitä keskusteluja ja puntarointeja ei voida käydä ilman meitä nuoria. On meidän nuorisojärjestöjen ja etenkin teidän poliittisen nuorisojärjestöjen vastuu ja velvollisuus tuoda nuorten ääni kuuluviin yhteiskunnallisissa keskusteluissa. Toivon teiltä rohkeutta esittää sellaisia ratkaisuja, jotka parhaiten palvelisivat molempia vaakakuppeja. Yhteiskunnallinen keskustelu tarvitsee myös nykyistä enemmän ratkaisuja, pelkkä kritiikki ei itsessään vie yhteiskuntaamme eteenpäin.

Demokraattinen järjestelmämme tarvitsee monipuolisia, raikkaita ideologisia avauksia, jotka eivät takerru vanhaan, vaan rakentavat rohkeasti uutta ja parempaa. Riippumatta siitä, mitä mieltä on maamme nykyhallituksen suurista reformeista, on muutoksen tarpeellisuus aitoa. Suomen on tartuttavana muutosten mahdollisuuksiin, eikä meidän tule jäädä sen sivustaseuraajaksi. Nyt jos koskaan tarvitaan laajaa yhteiskunnallista keskustelua ja nuorten osallistumista tulevaisuuden määrittämiseen.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto kannustaa teitä liittona ryhtymään kaikkiin sellaisiin toimiin, joilla te kannustatte ja innostatte kaikkia jäseniänne ja laajemmin nuorisoa osallistumaan yhteisistä asioista päättämiseen. Nuorten yhteiskunnallisen aktiivisuuden, mielenkiinnon sekä osallistumiskanavien lisääminen ovat kaikkien meidän nuorisojärjestöjen yhteinen tehtävä.

Nuorten voimaannuttaminen yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen on tehtävä, josta kukaan meistä järjestöistä ei selviä yksin. Meillä nuorisovaltuutetuilla ja teillä poliittisilla nuorisojärjestöillä on tärkeä rooli nuorten aktiivisen kansalaisuuden tukemisessa. Yhteistyössä meidän on mahdollista luoda nuorten osallisuuden jatkumoa koululuokista, oppilaskuntiin, nuorisovaltuustoihin ja poliittisiin nuorisojärjestöihin.

Lopuksi haluan vielä kiittää nykyistä liittojohtoa sekä etenkin puheenjohtaja Mikkeliä hyvin sujuneesta yhteistyöstä kuluneen kahden vuoden aikana. Toivotan kaiken järjestöjemme välisen yhteistyön tervetulleeksi myös jatkossa!

Toivotan teille vaikuttavaa liittokokousta ja menestystä tulevaan vaikutustyöhönne! Kiitos!

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n puolesta,

Kimi Uosukainen
puheenjohtaja

                       

.