Täydennys Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n ylimääräistä liittokokousta koskevaan tiedotteeseen

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry. julkaisi tiistaina 3.7.2018 tiedotteen, jossa kerrottiin, että liittohallitus on 1.7.2018 pidetyssä kokouksessa päättänyt järjestää ylimääräisen liittokokouksen.

Päätös syntyi liittohallituksen kokouksessa enemmistön kannatuksella Liittohallituksen toiminnan kehittäminen -kohdassa, jossa käytiin läpi liittohallituksen alkuvuoden toimintaa. Päätöksen taustalla ovat liittohallituksen sisäiset näkemyserot siitä, miten liittohallitus toimii, ja miten toimintasuunnitelmaa toteutetaan ja liittokokouksen päätöksiä toimeenpannaan.

Päätöksen taustalla ei ole epäilyjä väärinkäytöksistä tai lain rikkomuksista. Päätös ei myöskään ole seurausta  yksittäisestä tilanteesta, tapahtumasta tai toimenpiteestä, vaan kyse on liittohallituksen sisäisistä näkemyseroista.

Liittohallituksen tekemä päätös ylimääräisestä liittokokouksesta ei vaikuta liiton päivittäisiin toimintoihin tai palveluihin. Maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamis- ja kehittämishanke sekä Osallisuuden osaamiskeskus toimivat kuten ennenkin. Myös liiton koulutukset ja tapahtumat toteutuvat suunnitellusti.

Liiton puheenjohtaja jatkaa tehtävässään normaalisti sillä mandaatilla, jonka liittokokous on hänelle antanut. Yhteistyökumppaneiden ja jäsenten kanssa puheenjohtaja jatkaa samoissa tehtävissä ja rooleissa kuten tähänkin asti. Edunvalvontatyön johtaminen ja liiton edustaminen kuuluvat puheenjohtajan tehtäviin.

Viestinnällisissä kysymyksissä tehtävänjako säilyy samanlaisena kuin ennenkin. Ainoastaan ylimääräiseen liittokokoukseen liittyvissä asioissa viestintävastuu on siirretty pääsihteerille.

Ylimääräinen liittokokous järjestetään pääkaupunkiseudulla kolmen kuukauden sisällä tehdystä päätöksestä. Tarkasta ajankohdasta, paikasta ja muista yksityiskohdista viestitään heti niiden varmistuttua.

Lisätiedot puhelimitse ja sähköpostitse:
vs. pääsihteeri Otto Pasma
+358 44 331 1194
otto.pasma(at)nuva.fi

tiedote_kuva_nettisivuille.png