Tiedote: Nuorisovaltuusto jo lähes jokaisessa Suomen kunnassa

Kahdeksan kuntaa ei ole perustanut lainkaan kuntalain vuodesta 2017 asti edellyttämää nuorten vaikuttajaryhmää. Olemassa olevien nuorisovaltuustojen välillä on eroja aktiivisuudessa ja vaikuttamisen mahdollisuuksissa.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton tuottaman vuosittaisen selvityksen mukaan kahdeksaa kuntaa lukuun ottamatta jokaisessa Suomen kunnassa toimii nuorisovaltuusto tai muu nuorten vaikuttajaryhmä. Samaan aikaan vuosi sitten nuorisovaltuusto puuttui vielä 63 kunnasta.

Kuntalain siirtymäajan jälkeen nuorisovaltuuston tai vastaavan nuorten vaikuttajaryhmän perustamista on edellytetty kaikilta kunnilta vuodesta 2017 alkaen. Kaikki olemassa olevat vaikuttajaryhmät eivät kuitenkaan ole kuntalain edellyttämällä tavalla kunnanhallituksen vahvistamia, kuten aluehallintovirastojen teettämästä Peruspalvelujen arviointi 2017 -kyselystä käy ilmi.

Kuntien välillä on kuitenkin eroja nuorisovaltuustojen aidoissa vaikuttamismahdollisuuksissa: 78% nuorisovaltuustoista saa lähettää edustajansa vähintään yhteen lautakuntaan, mutta alle puolet on säännöllisesti läsnä kunnanvaltuuston kokouksissa. Aloiteoikeuden valtuustolle tarjoaa tavalla tai toisella 60% vastanneista kunnista.

Myös nuorisovaltuuston oma aktiivisuus ja siihen tarjottava tuki vaihtelee kunnittain. Nuorisovaltuustoselvityksessä saatujen arvioiden mukaan 84% nuorisovaltuustoista tekee omia aloitteita tai muita kannanottoja. Eniten kehittämistä näyttää kuitenkin olevan valmisteluun osallistumisessa: 49% nuorisovaltuustoista ottaa oma-aloitteisesti yhteyttä viranhaltijoihin tai päättäjiin vaikuttaakseen valmisteluprosesseihin, ja vain 23% kunnista nuoret otetaan mukaan budjetin valmisteluun.

Nuorisovaltuustoselvitys toteutettiin lomakekyselynä tai puheluna kuntien nuorisovaltuustosta vastaaville ohjaajille kevään 2018 aikana. Laajempi raportti selvityksestä luettavissa alla olevasta linkistä.

Lisätiedot:
Riina Lumme
osallisuusasiantuntija, Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry.
riina.lumme(at)nuva.fi
044 705 7777

nuvaselvitys2018_graafi_nettisivuille-03.png