Suomalaisen nuorisovaltuustoliikkeen vuoden 2019 johto valittu - Sami Salminen puheenjohtajaksi

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n 21. liittokokous järjestettiin tänä viikonloppuna 23.–25.11.2017 Jyväskylässä. Kokoukseen osallistui noin 150 nuorta vaikuttajaa eri puolilta Suomea. Liittokokouksessa tehtiin linjauksia tulevan vuoden toiminnasta sekä valittiin vuoden 2019 puheenjohtajisto ja muu liittohallitus. Lisäksi perjantaina järjestettiin liiton juhlavuosiohjelmaa.

Lue lisää...

Tiedote liittohallituksen kokouksesta 3/2018

Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton hallitus kokousti Aktiivipäivien yhteydessä Ylivieskassa 17.3.2018. Vuoden kolmas kokous pidettiin avoimena kokouksena, johon Aktiivipäivien kävijöillä oli mahdollisuus osallistua. Lisäksi hallitus piti tavalliseen tapaan suljetun kokouksen, jossa käsiteltiin henkilöstöön sekä tuleviin tapahtumiin ja muuhun toimintaan liittyviä asioita.

Liittohallituksen avoin kokous

Liiton tapahtumiin sisällytetään usein hallituksen avoimia kokouksia, jotta jäseniä voidaan osallistaa toiminnan suunnitteluun ja tarjota mahdollisuus valvoa liittokokouksen päätösten toteutumista. Juuri siksi tälläkin kertaa käytiin läpi toimintasuunnitelman kärkihankkeiden toteutusta ja etenemisaikataulua, joista osallistujat saivat esittää tarkentavia kysymyksiä. Suurin osa kärkihankkeista etenee alkuvuodesta hyväksytyn toteutussuunnitelman mukaisesti.

Vuoden 2017 toimintakertomus

Liiton edellisen vuoden toimintakertomus hyväksytään syksyn liittokokouksessa, liittohallitus hyväksyi toimintakertomuksen esitettäväksi liittokokoukselle avoimessa kokouksessaan, jotta jäsenistölle voitiin tarjota mahdollisuus keskustella viime vuoden toiminnasta ja sen onnistumisesta. Liiton toimintaa leimasi vuonna 2017 erityisesti uuden kuntalain siirtymäsäännöksen päättyminen, maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamis- ja kehittämishankkeen alkaminen sekä piirirakenteen uudistuksen vakiinnuttaminen.

Jäsenaloitteet

Kokoukseen osallistuvilla jäsenillä oli mahdollisuus tuoda kokouksen käsiteltäväksi omia jäsenaloitteitaan. Ennen kokousta ei toimitettu yhtään aloitetta, mutta kokouksessa esiteltiin aloite koskien tapahtumien ilmoittautumista. Hallituksen koulutusvastaava vastasi aloitteeseen kokouksessa ja hallitus päätti tuoda vastauksen aloitteeseen kokoukseen 5/2018.

 

 

Nuoret vaikuttajat kouluttautuvat Ylivieskassa tulevana viikonloppuna

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto järjestää Aktiivipäivät-koulutustapahtuman nuorille vaikuttajille Ylivieskassa 16-18.3.2018. Noin 170 nuorisovaltuustotoimijaa ympäri Suomen kokoontuu viikonlopuksi kouluttautumaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, verkostoitumaan ja vaihtamaan hyviä nuorisovaltuustotoiminnan käytäntöjä.  Tapahtuman teema on “vaalit ja yhteiskunnallinen keskustelu”.
 

Lue lisää...

Tervehdys Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry:n liitokokoukselle

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto tervehtii Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry:n 22. liittokokousta.

Nuorten osallisuutta edistävän sidosryhmän edustajana on ilo nähdä näin monen nuoren vaikuttajan osallistuvan tähän liittokokoukseen. Kiinnostus järjestötoimintaa kohtaan, yhteisiin asioihin ja halu osallistua niistä päättämiseen on korvaamattoman arvokas voimavara, niin teille SAMOKkina kuin laajemminkin yhteiskunnalle.

Lue lisää...

Nuorisovaltuutetut kouluttautuvat vaikuttamiseen Lempäälässä tulevana viikonloppuna

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto järjestää Aktiivipäivät-koulutustapahtuman nuorille vaikuttajille Lempäälässä 13-15.10.2017. Tapahtumassa puhujina ovat mm. kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen, kuntaliiton tutkimus- ja kehitysjohtaja Jenni Airaksinen, Pirkanmaan maakuntajohtaja Esa Halme sekä kansanedustaja Olli-Poika Parviainen. Lisäksi nuoria kouluttavat liiton omat kouluttajat sekä liittohallituksen jäsenet.

Lue lisää...

Tiedote liittohallituksen kokouksesta 9/2017

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n hallitus kokoontui vuoden yhdeksänteen kokoukseensa Helsingissä 22.–24.9.2017. Perjantaina hallitus kokousti Suomen Yrittäjät ry:n sekä Kansanvalistusseuran (KVS) vieraana. Kokouksessa käsiteltiin erityisesti tulevaan liittokokoukseen liittyviä asioita. Hallitus kävi läpi myös jäsenkyselyssä ja kouluttajakoulutuksen palautteessa ilmi tulleita asioita sekä päätti syksyn tulevien tapahtumien järjestelyistä.

Lue lisää...

Nuorisovaltuutetut kohtasivat sivistysvaliokunnan kansanedustajia ja pohtivat tulevaisuuden edustuksellista demokratiaa

Nuoria vaikuttajia kokoontui Helsinkiin eri puolilta Suomea perjantaina 15.9.2017 Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton vuosittaiseen Aktiivipäivät PRO -tapahtumaan. Tapahtuman yhteydessä liitto järjesti yhdessä eduskunnan sivistysvaliokunnan kanssa virallisen keskustelutilaisuuden, jossa esiin nousseita aiheita käsitellään sivistysvaliokunnassa tulevan syksyn aikana.

Lue lisää...