Tervehdys Demarinuorten liittokokoukselle

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto tervehtii Sosiaalidemokraattiset Nuoret ry:n 27. liittokokousta.

On ilahduttavaa nähdä näin monen nuorten asioista kiinnostuneen nuoren osallistuvan ja vaikuttavan tässä liittokokouksessa. Kiinnostus yhteisiin asioihin ja halu osallistua niistä päättämiseen, mistä tämä viikonloppu kertoo, ovat korvaamattoman arvokkaita voimavaroja, niin teille Demarinuorina kuin laajemminkin yhteiskunnalle. Nuorten osallistuminen paitsi järjestötoimintaan, myös laajemmin politiikan suunnan määrittämiseen on erityisen tärkeää tällaisena aikana, kun yhteiskuntamme kohtaa monia tulevaisuuden haasteita. Nuorten äänen on kuuluttava yhteiskunnassa päätöksenteon sosiaalisen kestävyyden ja oikeudenmukaisuuden takaamiseksi sekä ennen kaikkea nuorten demokratiaoikeuksien toteutumiseksi.

Lue lisää...

Liiton toimistolle uusia osallisuuden ammattilaisia

Nuorisovaltuustojen ja liiton toiminta kasvaa sekä kehittyy, minkä johdosta liiton toimistolla on aloittanut 1.6. alkaen uusia osallisuuden ammattilaisia. Liiton järjestöllistä kasvua, toimiston palveluvalmiutta ja johtamista sekä uusia nuorten osallisuuden aluevaltauksia on vahvistettu rekrytoimalla liitolle virkaa sijaistava pääsihteeri, osaamiskeskustehtävistä vastaava osallisuuskoordinaattori ja maakunnallisten nuorisovaltuustojen kehittämishankkeen projektipäällikkö ja -koordinaattori. Kesäkuun aikana liiton palveluksessa aloittaa myös viestintäasiantuntija.

Lue lisää...

Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton toiminta laajenee uusien hankekokonaisuuksien myötä

Liiton toiminta laajenee kahdella uudella hankekokonaisuudella, joihin opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt erityisavustusta. Hankkeet ovat määräaikaisia ja tukevat liiton perustehtävää nuorisovaltuustojen ja niiden jäsenten tukemisessa. Uusien aluevaltausten myötä liiton toimistolle rekrytoidaan uusia osallisuuden asiantuntijoita.

Osallisuuskoulutusta viranhaltijoille

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto on vuoden alusta alkaen ollut osa Nuorten Akatemian hallinnoimaa yhteenliittymää, jolle opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi nuorisoalan osaamiskeskuksen tehtävän ja siihen liittyvän rahoituksen. Nuva ry:n osuus rahoituksesta on noin 28 000 euroa vuonna 2018. Osaamiskeskustoiminnan tarkoituksena on edistää nuorisoalan osaamista, asiantuntijuutta ja tiedonkulkua, painottuen tämän yhteenliittymän osalta erityisesti nuorisovaikutusten arviointiin sekä osallisuuskoulutusten ja -valmennuksen tarjoamiseen.

Osaamiskeskuksen osana toimiminen tarkoittaa liitolle täysin uutta tehtävää viranhaltijoiden kouluttamisessa nuorten osallistamiseen. Tehtävä tukee hyvin nykyisen perustoiminnan toteuttamista ja kehittämistä: kunnissa toimivien päättäjien osallisuutta koskevan osaamisen vahvistaminen lisää nuorten vaikutusmahdollisuuksia. Liiton osaamiskeskustoiminnoista vastaa aluksi puheenjohtaja ja kesästä alkaen uutena työntekijänä aloittava osallisuuskoordinaattori. Haku tehtävään on juuri avattu.

“On hienoa saada nuorisovaltuustokentälle osaamiskeskuksen muodossa tunnustusta nuorten osallisuuden eteen tehdystä työstä. Liiton osaamiskeskustehtävät viranhaltijoiden osallisuussuunnittelun ja -koulutuksen lisäämiseksi tuovat tärkeää tukea nuvalaisten vaikuttamistyölle. Käynnistämme innolla uudet tehtävät liitossa sekä teemme yhteistyötä yhteenliittymän muiden järjestöjen kanssa tärkeän tehtävän eteen”, kommentoi liiton puheenjohtaja Kimi Uosukainen.

Tukea maakunnalliseen vaikuttamiseen

Lisäksi Nuva ry:n vuonna 2017 alkanut Maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamis- ja kehittämishanke siirtyy seuraavaan vaiheeseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi liitolle 80 000€ erityisavustusta maakunnallisten nuorisovaltuustojen toiminnan kehittämiseen. Osa hankkeen toimintakuluista katetaan liiton omavastuuosuudella.

Hankkeen keskiössä ovat maakunnallisille nuorisovaltuutetuille suunnattujen koulutuskokonaisuuksien luominen sekä yhteistyön vakiinnuttaminen nuorisovaltuutettujen ja uusien maakuntien välillä.

“Maakuntauudistuksen edetessä on tullut entistäkin tärkeämmäksi huolehtia nuorten aidoista vaikutusmahdollisuuksista. Siksi on ilahduttavaa päästä jatkamaan tärkeää maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamis- ja kehittämistyötä. On aika laittaa seuraava vaihe silmään ja varmistaa nuorten aidot ja yhdenvertaiset vaikutusmahdollisuudet kaikissa maakunnissa!” summaa Uosukainen.

Maakunnallisten nuorisovaltuustojen kehittämishanketta varten Nuva ry hakee parhaillaan projektipäällikköä ja projektikoordinaattoria määräaikaisiin työsuhteisiin.

Tiedote liittohallituksen kokouksesta 3/2018

Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton hallitus kokousti Aktiivipäivien yhteydessä Ylivieskassa 17.3.2018. Vuoden kolmas kokous pidettiin avoimena kokouksena, johon Aktiivipäivien kävijöillä oli mahdollisuus osallistua. Lisäksi hallitus piti tavalliseen tapaan suljetun kokouksen, jossa käsiteltiin henkilöstöön sekä tuleviin tapahtumiin ja muuhun toimintaan liittyviä asioita.

Liittohallituksen avoin kokous

Liiton tapahtumiin sisällytetään usein hallituksen avoimia kokouksia, jotta jäseniä voidaan osallistaa toiminnan suunnitteluun ja tarjota mahdollisuus valvoa liittokokouksen päätösten toteutumista. Juuri siksi tälläkin kertaa käytiin läpi toimintasuunnitelman kärkihankkeiden toteutusta ja etenemisaikataulua, joista osallistujat saivat esittää tarkentavia kysymyksiä. Suurin osa kärkihankkeista etenee alkuvuodesta hyväksytyn toteutussuunnitelman mukaisesti.

Vuoden 2017 toimintakertomus

Liiton edellisen vuoden toimintakertomus hyväksytään syksyn liittokokouksessa, liittohallitus hyväksyi toimintakertomuksen esitettäväksi liittokokoukselle avoimessa kokouksessaan, jotta jäsenistölle voitiin tarjota mahdollisuus keskustella viime vuoden toiminnasta ja sen onnistumisesta. Liiton toimintaa leimasi vuonna 2017 erityisesti uuden kuntalain siirtymäsäännöksen päättyminen, maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamis- ja kehittämishankkeen alkaminen sekä piirirakenteen uudistuksen vakiinnuttaminen.

Jäsenaloitteet

Kokoukseen osallistuvilla jäsenillä oli mahdollisuus tuoda kokouksen käsiteltäväksi omia jäsenaloitteitaan. Ennen kokousta ei toimitettu yhtään aloitetta, mutta kokouksessa esiteltiin aloite koskien tapahtumien ilmoittautumista. Hallituksen koulutusvastaava vastasi aloitteeseen kokouksessa ja hallitus päätti tuoda vastauksen aloitteeseen kokoukseen 5/2018.

 

 

Nuoret vaikuttajat kouluttautuvat Ylivieskassa tulevana viikonloppuna

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto järjestää Aktiivipäivät-koulutustapahtuman nuorille vaikuttajille Ylivieskassa 16-18.3.2018. Noin 170 nuorisovaltuustotoimijaa ympäri Suomen kokoontuu viikonlopuksi kouluttautumaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, verkostoitumaan ja vaihtamaan hyviä nuorisovaltuustotoiminnan käytäntöjä.  Tapahtuman teema on “vaalit ja yhteiskunnallinen keskustelu”.
 

Lue lisää...

Tiedote liittohallituksen kokouksesta 14/2017

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n liittohallitus kokoontui vuoden 14. ja viimeiseen kokoukseensa Sitran vieraana ja liiton toimistolla 15.–16.12.2017. Kokouksessa arvioitiin kuluneen vuoden toimintaa tarkennetun toimintasuunnitelman, kärkihankkeiden sekä hallitusohjelman toteutumisen osalta. Talous- ja hallintoasioista käsiteltiin liiton taloudellista tilannetta, syksyn jäsenkyselyn toimenpiteiden toteutumista sekä osaamiskeskusneuvottelujen etenemistä.

Lue lisää...

Kanta-Hämeen maakunnallinen nuorisovaltuusto valitsi puheenjohtajiston

Viime torstaina tehtiin historiaa, kun Kanta-Hämeen ensimmäinen maakunnallinen nuorisovaltuusto järjestäytyi alueen nuorisovaltuutettujen toimesta. Kokouksessa 17 nuorisovaltuutettua eri puolilta Kanta-Hämettä vahvistivat maakunnallisen nuorisovaltuuston kooksi maksimissaan 19 nuorta. Paikkojen jako tehdään porrastetusti kuntien asukasluvun perusteella. Samalla nuoret hyväksyivät toimintasääntöehdotuksen ja valitsivat puheenjohtajiston. Kokouksen avasivat nuoret hämäläiset valtuutetut Anni Puntila Hämeenlinnasta ja Jere Mattila Riihimäeltä.
 

Lue lisää...

Tervehdys Eurooppanuoret ry:n liittokokoukselle

Nuorten yhteiskunnallista aktiivisuutta ja osallisuutta edistävän sidosryhmän edustajana on ilo saada tuoda tervehdys tähän liittokokoukseen. Nuorten EU-tietouden ja –mielenkiinnon lisääminen sekä EU-tason vaikutusmahdollisuuksien tarjoaminen nuorille ovat tärkeitä tehtäviä. On myös ilo nähdä näin monen nuoren vaikuttajan osallistuvan tähän liittokokoukseen. 

Lue lisää...

Pohjois-Karjalan maakunnallisessa nuorisovaltuustossa aloittaa 28 nuorta — puheenjohtajaksi Anette Pottonen Kontiolahdelta

Pohjois-Karjalan maakunnallinen nuorisovaltuusto järjestäytyi maanantaina 20.11. pidetyssä perustamiskokouksessa Pielisjoen linnassa Joensuussa.  Kokouksessa alueen nuorisovaltuutetut vahvistivat maakunnallisen nuorisovaltuuston kooksi 28 edustajaa sekä hyväksyivät toimintasäännön. Kokouksessa valittiin myös maakunnallisen nuorisovaltuuston puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa.  

Lue lisää...