Tiedote liittohallituksen kokouksesta 3/2018

Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton hallitus kokousti Aktiivipäivien yhteydessä Ylivieskassa 17.3.2018. Vuoden kolmas kokous pidettiin avoimena kokouksena, johon Aktiivipäivien kävijöillä oli mahdollisuus osallistua. Lisäksi hallitus piti tavalliseen tapaan suljetun kokouksen, jossa käsiteltiin henkilöstöön sekä tuleviin tapahtumiin ja muuhun toimintaan liittyviä asioita.

Liittohallituksen avoin kokous

Liiton tapahtumiin sisällytetään usein hallituksen avoimia kokouksia, jotta jäseniä voidaan osallistaa toiminnan suunnitteluun ja tarjota mahdollisuus valvoa liittokokouksen päätösten toteutumista. Juuri siksi tälläkin kertaa käytiin läpi toimintasuunnitelman kärkihankkeiden toteutusta ja etenemisaikataulua, joista osallistujat saivat esittää tarkentavia kysymyksiä. Suurin osa kärkihankkeista etenee alkuvuodesta hyväksytyn toteutussuunnitelman mukaisesti.

Vuoden 2017 toimintakertomus

Liiton edellisen vuoden toimintakertomus hyväksytään syksyn liittokokouksessa, liittohallitus hyväksyi toimintakertomuksen esitettäväksi liittokokoukselle avoimessa kokouksessaan, jotta jäsenistölle voitiin tarjota mahdollisuus keskustella viime vuoden toiminnasta ja sen onnistumisesta. Liiton toimintaa leimasi vuonna 2017 erityisesti uuden kuntalain siirtymäsäännöksen päättyminen, maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamis- ja kehittämishankkeen alkaminen sekä piirirakenteen uudistuksen vakiinnuttaminen.

Jäsenaloitteet

Kokoukseen osallistuvilla jäsenillä oli mahdollisuus tuoda kokouksen käsiteltäväksi omia jäsenaloitteitaan. Ennen kokousta ei toimitettu yhtään aloitetta, mutta kokouksessa esiteltiin aloite koskien tapahtumien ilmoittautumista. Hallituksen koulutusvastaava vastasi aloitteeseen kokouksessa ja hallitus päätti tuoda vastauksen aloitteeseen kokoukseen 5/2018.

 

 

Nuoret vaikuttajat kouluttautuvat Ylivieskassa tulevana viikonloppuna

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto järjestää Aktiivipäivät-koulutustapahtuman nuorille vaikuttajille Ylivieskassa 16-18.3.2018. Noin 170 nuorisovaltuustotoimijaa ympäri Suomen kokoontuu viikonlopuksi kouluttautumaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, verkostoitumaan ja vaihtamaan hyviä nuorisovaltuustotoiminnan käytäntöjä.  Tapahtuman teema on “vaalit ja yhteiskunnallinen keskustelu”.
 

Lue lisää...