Suomen nuorisovaltuutetut: Kuntalainsäädännön historiallinen muutos parantaa nuorten asemaa

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto - Nuva ry. riemuitsee hallintovaliokunnan keskiviikkona 4.3.2015 hyväksymää mietintöä (55/2014), jossa valiokunta esittää nuorisovaltuustojen kirjaamista kuntalakiin hallituksen esityksen mukaisesti. Hallituksen esityksessä kuntalaiksi nuorisovaltuustot kirjataan 26 §, joka velvoittaa jatkossa kunnanhallituksen asettamaan nuorisovaltuusto nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien turvaamiseksi.

Lue lisää...