Huipputapaaminen 2019 järjestetään perjantaina 7.6. Tampereella!

Nyt neljättä kertaa järjestettävä Huipputapaaminen eli “Huippis” kokoaa yhteen Suomen nuorisovaltuustojen edustajia käymään keskustelua merkittävistä poliittisista kysymyksistä. Tapahtuma toteutetaan yhteistyössä Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n, Tampereen kaupungin ja Osallisuuden osaamiskeskuksen kanssa. Tänä vuonna tapahtuman teemana on osallisuus.

Lue lisää...

Osallisuus nyt ja vuonna 2015 -tutkimus on nyt julkaistu!

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto – Nuva ry. käynnisti vuonna 2013 tutkimushankkeen nimeltä Osallisuus nyt ja vuonna 2015. Hankkeessa selvitettiin tällä hetkellä toimivien nuorten vaikuttajaryhmien nykytilaa ja tulevaisuudennäkymiä. Hanke toteutettiin opetus- ja kulttuuriministeriön lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman myöntämän määrärahan turvin. Tutkimus koostuu verkkokyselystä ja haastatteluista. Siihen osallistui yhteensä 65 nuorten vaikuttajaryhmää sekä 160 viranhaltijaa ja luottamushenkilöä.

Hieman yli puolet nuorten vaikuttajaryhmistä pitää omia vaikutusmahdollisuuksiaan kunnan päätöksentekoon nuoria koskevissa asioissa joko hyvinä tai erinomaisina, mitä voidaan pitää positiivisena tuloksena. Sen sijaan ryhmien tähänastisen toiminnan vaikutuksista ei annettu yhtä suopeaa arviota. Vain noin kymmenes katsoi pystyneensä vaikuttamaan paljon tai erittäin paljon kunnan päätöksentekoon nuoria koskevissa asioissa. Valtaosa omista onnistumisista liitettiin ryhmään itseensä eikä niinkään ryhmän toiminnan laajempiin vaikutuksiin kunnassa. Johtopäätös tästä on se, että monin paikoin nuorten vaikuttajaryhmät eivät ole vielä vakiinnuttaneet asemaansa ja siksi niiden on tässä vaiheessa vielä kamppailtava laajemman tunnustuksen saamisesta. Siltikin niissä kunnissa, joissa toimii nuorten vaikuttajaryhmä, ollaan selvästi tyytyväisempiä siihen, miten nuorten kuuleminen on järjestetty. Myös nuorten aloitekanavien toimivuutta pidettiin parempana näissä kunnissa.

Lue lisää...