Koulutushinnastomme muuttuu 1.6. alkaen

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto järjestää ympäri Suomea laadukkaita ja laajasti arvostettuja koulutuksia nuorisovaltuustotoiminnasta lautakuntatyöskentelyyn ja aloitteiden tekemiseen. Liiton koulutusvaihtoehdoista löytyy jokaiselle jotakin. Koulutuksia vetävät Nuva ry:n kouluttamat nuorisovaltuustokonkarit. 

Uusi hinnastomme vastaa enemmän koulutusten todellisia kuluja, mutta mahdollistaa yhä nuorisovaltuustoille ja muille toimijoille edulliset ja asiantuntevat koulutuspaketit ja viikonloput. Koulutushinnastomme muuttuu 1.6.2014 alkaen. Ennen 1.6. tilatut koulutukset menevät vielä vanhan hinnaston mukaan

Lue lisää...

"Nukkenuvat" historiaan!

Nuorisovaltuustot ollaan kirjaamassa ensimmäistä kertaa osaksi kansallista lainsäädäntöä. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto iloitsee valtiovarainministeriön kuntalain kokonaisuudistuksen työryhmän tänään (8.5.2014) luovuttaman esityksen sisällöstä. Liiton mielestä on erinomaista, että työryhmä näkee tärkeänä turvata nuorisovaltuustojen toimintaedellytykset ja aidot vaikuttamismahdollisuudet.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton pitkäaikainen tavoite on ollut saada nuorisovaltuustojen asema kirjattua kansalliseen lainsäädäntöön, koska nuorisovaltuustojen asema vaihtelee merkittävästi kuntatasolla. ”Kansallisen tason standardien puuttuminen on johtanut siihen, että voimassa olevan nuorisolain 8 §:ää sovelletaan monin eri tavoin,” liiton puheenjohtaja Santeri Lohi kertoo.

Lue lisää...

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto - Nuva ry:n kommenttipuheenvuoro sote-uudistukseen

Arvoisa ministeri, hyvät kuulijat, 

Olen täällä muistuttamassa teitä siitä, että meneillään on historialliset uudistukset, joilla on merkittäviä vaikutuksia koko Suomen kansaan. Nämä uudistukset tulevat koskettamaan nyt ja tulevaisuudessa erittäin paljon myös meitä nuoria.

Kuntauudistus ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukset pyrkivät parantamaan kuntalaisten palveluita ja mahdollistamaan entistä laadukkaampaa palvelusektoria. Mahdollisimman hyvän ja pitkän aikavälin hyvinvoinnin takaavan palveluverkon kehittämiseksi on tärkeää ottaa nuoret mukaan sote-uudistuksen keskiöön. 

Lue lisää...

Osallisuus nyt ja vuonna 2015 -tutkimus on nyt julkaistu!

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto – Nuva ry. käynnisti vuonna 2013 tutkimushankkeen nimeltä Osallisuus nyt ja vuonna 2015. Hankkeessa selvitettiin tällä hetkellä toimivien nuorten vaikuttajaryhmien nykytilaa ja tulevaisuudennäkymiä. Hanke toteutettiin opetus- ja kulttuuriministeriön lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman myöntämän määrärahan turvin. Tutkimus koostuu verkkokyselystä ja haastatteluista. Siihen osallistui yhteensä 65 nuorten vaikuttajaryhmää sekä 160 viranhaltijaa ja luottamushenkilöä.

Hieman yli puolet nuorten vaikuttajaryhmistä pitää omia vaikutusmahdollisuuksiaan kunnan päätöksentekoon nuoria koskevissa asioissa joko hyvinä tai erinomaisina, mitä voidaan pitää positiivisena tuloksena. Sen sijaan ryhmien tähänastisen toiminnan vaikutuksista ei annettu yhtä suopeaa arviota. Vain noin kymmenes katsoi pystyneensä vaikuttamaan paljon tai erittäin paljon kunnan päätöksentekoon nuoria koskevissa asioissa. Valtaosa omista onnistumisista liitettiin ryhmään itseensä eikä niinkään ryhmän toiminnan laajempiin vaikutuksiin kunnassa. Johtopäätös tästä on se, että monin paikoin nuorten vaikuttajaryhmät eivät ole vielä vakiinnuttaneet asemaansa ja siksi niiden on tässä vaiheessa vielä kamppailtava laajemman tunnustuksen saamisesta. Siltikin niissä kunnissa, joissa toimii nuorten vaikuttajaryhmä, ollaan selvästi tyytyväisempiä siihen, miten nuorten kuuleminen on järjestetty. Myös nuorten aloitekanavien toimivuutta pidettiin parempana näissä kunnissa.

Lue lisää...