USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

 

Mikä on nuorisovaltuusto? 

Nuorisovaltuusto on nuorten oma vaikuttamiskanava, joka muotoutuu jokaisessa kunna omanlaisekseen. Nuorisovaltuusto on nuorten näköinen vaikuttamiskanava, jonka kautta nuoret voivat vaikuttaa oman kiinnostuksensa pohjalta kunnan päätöksentekoon. Noin 70 % Suomen kunnista on nuorisovaltuusto, tuttavallisimmin nuva. Nuva on nuorten juttu!

Miten nuorisovaltuustot vaikuttavat?

Nuorisovaltuustot vaikuttavat kunnassaan omilla tavoillaan, joita ovat mm. aloitteiden tekeminen, kannanottojen ja lausuntojen antaminen sekä suorat yhteydet kuntapäättäjiin. Tehokas vaikuttaminen vaatii suunnittelua ja kunnallisen päätöksenteon tuntemista. Kunnalista päätöksentekoa ja vaikuttamista ei opita kirjoista vaan itse tekemällä ja kokemalla! 

Miten nuorisovaltuuston jäsenet valitaan?

Nuorisovaltuuston jäsenet valitaan demokraattisesti, yleensä äänestämällä. Joissakin kunnissa järjestetään koko kunnan laajuiset vaalit, mikä on hyvä esimerkki oikean äänestystavan opettelusta. Nuorisovaltuustoja valitaan myös ns. taustatahojen kautta, mikä tarkoittaa, että edustajia valitaan koulu- ja nuorisotilakohtaisesti. Valintamalleja on melkein yhtä useita kuin on nuorisovaltuustojakin.

Nuorisovaltuutettujen lautakuntapaikat?

Kaikilla nuorisovaltuustoilla tulee olla edustajansa kunnan lautakunnissa. Lautakunnissa tehdään oleellinen valmistelutyö kunnan asioita päätettäessä. Jos haluamme, että nuoria kuullaan, nuorten tulee olla mukana valmistelemassa päätöksiä eikä vain kommentoimassa jo tehtyjä päätöksiä. Lautakunnat ovat paikka, jossa nuorten mielipidettä tarvitaan!

Nuorisovaltuustojen budjetit?

Jotta asiat rullaisivat, tarvitaan resursseja. Näitä resursseja turvataan nuorisovaltuustojen omilla budjeteilla. Budjeteissa on määritelty rahasumma, joka nuorisovaltuustolla on käytettävissä omaan toimintaansa. Nuorisovaltuustoilla tulee olla omat budjetit, jotta nuvien asema turvataan myös tulevaisuudessa. Nuorista ei voi säästää!