UUDENMAAN PIIRI

Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton Uudenmaan piirijärjestö. Piirin tarkoituksena on toimia Uudenmaan nuorisovaltuustojen ym. nuorten kunnallisten ja alueellisten vaikuttajaryhmien edunvalvonta-, tiedotus- ja koulutusyhdistyksenä sekä edistää nuorisolain 8. pykälän mukaista nuorten kuulemista kunnissa. Tavoite on saada jokaiseen Uudenmaan kuntaan aktiivinen ja toimiva nuorten vaikuttajaryhmä.


Finlands Ungdomsfullmäktiges förbunds Nylands kretsorganisation. Kretsens huvudsakliga uppdrag är att fungera som Nylands regions ungdomsfullmäktiges intressebevakare. Vi ordnar även utbildningar och i regionen i frågor som angår bland annat ungdomslagens åttonde paragraf. Vårt mål är att alla Nylands kommuner har ett påverkningsorgan för ungdomarna.

 

Ota yhteyttä! 

uudenmaanpiiri(at)nuva.fi

                Piiri FB:ssä 

              Piiri FB:ssä