Nuorisovaltuuston toimintaa ja vaikuttamistaitoja kokonaisvaltaisesti kehittävä koulutus:

Nuorisovaltuuston vakiinnuttaminen ja vahvistaminen

 

Haasteita nuorisovaltuustotoiminnassa? Onko nuorisovaltuustonne toiminta kuihtunutta tai kenties jäänyt pelkästään aikuisten vetovastuulle? Tarvitseeko nuorisovaltuustonne ryhtiä, rotia tai kokonaisvaltaista uudistamista?

Uudet Vakiinnuta ja vahvista -koulutukset ovat nuorisovaltuustoja sparraavia koulutuskokonaisuuksia, jotka tarttuvat nuorisovaltuuston toimintaa ja vaikuttamista jarruttaviin haasteisiin. Koulutukset auttavat nuorisovaltuustoja toimimaan innostavammin, vaikuttavammin ja näkyvämmin.  

Vakiinnuta ja vahvista -koulutukset muotoillaan jokaisen nuorisovaltuuston tarpeiden mukaan. Taustakartoituksen pohjalta Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry. järjestää nuorisovaltuustolle koulutuspäivän, jossa innostavilla ja ryhmäyttävillä menetelmillä tartutaan toiminnan haasteisiin. Koulutukseen voidaan tarpeista ja haasteista riippuen pyytää mukaan myös nuorisovaltuuston parissa työskentelviä viranhaltijoita ja päättäjiä.

Mitä vakiinnuta ja vahvista -koulutus tarjoaa?

 • asiantuntijan analyysin nuorisovaltuuston toiminnasta ja haasteista

 • ryhmän sparrausta, innostamista ja vaikuttamispöhinän synnyttämistä

 • alustan nuorisovaltuuston toimintaan liittyvien tahojen kanssa kohtaamiseen

 • esimerkkejä muiden nuorisovaltuustojen haasteiden ratkaisumahdollisuuksista

 • runsaasti nuorisovaltuustotyöhön liittyviä materiaaleja (esim. pääsy nuoren vaikuttajan materiaalipankkiin)

Milloin vakiinnuta ja vahvista koulutus?

 • Nuorisovaltuusto haluaa omaan vaiheeseen räätälöityä tukea ja vinkkejä toiminnan kehittämiseen ja vaikuttamisen lisäämiseen

 • Nuorisovaltuusto ei ole koskaan osallistunut Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n koulutuksiin

 • Nuorisovaltuuston toiminta takkuaa monella eri osa-alueella

 • Nuorisovaltuuston haasteet liittyvät vaikuttamiseen kunnissa ja suhteisiin päättäjien 

 • Nuorisovaltuusto tai muu vaikuttajaryhmä haluaa kehittää toimintaansa uuden kuntalain mukaiseksi. 

Nuorisovaltuuston kaudet ja toiminta vaihtuu sen toimijoiden ja ohjaajien mukaan. Vakiinnuta ja vahvista -koulutus on korjausliike, jolla hiipunut nuorisovaltuusto siirretään takaisin vaikuttamisen radalle!

Mitä vakiinnuta ja vahvista -koulutus sisältää?

 • Nuorisovaltuuston haasteita ja toimintaa kartoittavan taustaselvityksen

 • Haasteisiin räätälöity innostava ja fasilitoitu koulutuspäivä. Koulutuspäivä voi sisältää tarpeiden mukaan ryhmäyttävää toimintaa, keskustelutilaisuuden viranhaltijoiden ja päättäjien kanssa, tutustumista muihin nuorisovaltuustoihin, toiminnan suunnittelua, vaikuttamiseen liittyviä harjoituksia tai oman vaikuttajaroolin ja motivaation selkeyttämistä. Koulutuspäivässä on 6 tuntia koulutusta.

 • Koulutuksen jälkeinen tuki alueellisilta piiritoimijoilta

 


Koulutuksen hinta on 625 euroa + kouluttajan matkakulut. Koulutus on räätälöitävissä kunnan organisaation ja nuorten tarpeisiin sopivaksi. Koulutuksen tilaaja vastaa tarvittaessa kouluttajan majoituskustannuksista. 

Peruutusehdot: Perusta-koulutuksen voi peruuttaa maksutta viimeistään 30 vuorokautta ennen sovittua koulutuspäivää. Jos koulutus perutaan 15-29 vuorokautta ennen koulutuspäivää, koulutuksen hinnasta peritään 50 %. 14 vuorokautta ennen perutut koulutukset veloitetaan kokonaisuudessaan. 

Lisätietoa koulutuksesta: toimisto@nuva.fi

 

Vakiinnuta ja vahvista -koulutus on rakennettu 26 § Perusta, vakiinnuta, vahvista -hankkeen kehittämisohjelman pilottikuntien kanssa. Pilottikunnan kanssa tehtävän työn lisäksi koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen on osallistunut nykyisiä ja entisiä nuorisovaltuutettuja.